ဒယ္အိုး ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ

NoTitle
1PlayDownload
2  ေကာင္းေအာင္ျပင္ၾက  ၂၅-၆-၂၀၀၈  မ-ဥကၠလာPlayDownload
3  ေၾကာက္ျခင္းကင္းေအာင္  ၃၀-၄-၂၀၀၈   ပင္တယPlayDownload
4ကစၥဇာတ္ ၂၀-၁၂-၂၀၀၅  မႏ ၱေလးPlayDownload
5ကစၥာနီဇာတ္၂၉-၉-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
6ကံဆိုသည္မွာ တရားေတာ္(၁) ၁၃-၇-၂၀၀၉PlayDownload
7ကံဆိုသည္မွာ တရားေတာ္(၂) ၁၄-၇-၂၀၀၉PlayDownload
8ကံဆိုသည္မွာ တရားေတာ္(၃) ၁၅-၇-၂၀၀၉PlayDownload
9ကံနည္းေပမဲ့ တရားေတာ္ ၂၂-၉-၂၀၀၉PlayDownload
10ကမ္းနားသစ္ပင္(၁)  ၃-၂-၂၀၀၈  ေစတုတၱရာPlayDownload
11ကမ္းနားသစ္ပင္(၂)  ၄-၂-၂၀၀၈  ေစတုတၱရာPlayDownload
12ကမ္းနားသစ္ပင္(၃)  ၅-၂-၂၀၀၈  ေစတုတၱရာPlayDownload
13ကမ္းနားသစ္ပင္(၄)  ၆-၂-၂၀၀၈  ေစတုတၱရာPlayDownload
14ကမ္းနားသစ္ပင္(၅)  ၇-၂-၂၀၀၈  ေစတုတၱရာPlayDownload
15ကမၼပစၥေယာ ၁၄-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
16ကဠာယမုဌိဇာတ္ ၂-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
17ကာမ(၆)မ်ိဳး တရားေတာ္ ၂၄-၆-၂၀၀၉PlayDownload
18ကာမက်ိန္စာ   ၂၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
19ကာမက်ိန္စာ တရားေတာ္ ၂၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
20ကိုယ့္ကိုကိုယ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနနည္း ၁၂-၅-၂၀၀၇ ေညာင္ဦးPlayDownload
21ကိုယ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ရွာ တရားေတာ္ ၈-၄-၂၀၀၉PlayDownload
22ကိုယ္သာနာ၍စိတ္မနာေစနဲ႕(၁) ၂၁-၅-၂၀၀၆   ေညာင္ဦးPlayDownload
23ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ုပ္ၾကရန္ ၂၅-၁၀-၂၀၀၆  မႏၱေလးPlayDownload
24ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႕ မကိုက္ၾကနဲ႕  ၁၇-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
25ကိုယ့္အႀကိဳက္နဲ႕ မကိုက္ၾကနဲ႕  ၁၇-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
26ကိုယ့္ေနရာနဲ႕ကိုယ္ တရားေတာ္ ၁၃-၉-၂၀၀၉PlayDownload
27ကုန္သည္ေကာင္း   ၁၉-၆-၂၀၀၈   မ-ဥကၠလာPlayDownload
28ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ ၁၇-၅-၂၀၀၅ ေညာင္ဦးPlayDownload
29ကုသိုလ္ႏွင့္ အကုသိုလ္ ၁၇-၅-၂၀၀၅ ေညာင္ဦးPlayDownload
30ကုဣသုတ ၁၈-၁၂-၂၀၀၅  မႏ ၱေလးPlayDownload
31ကူဋဘာဂိရသုတ္ ၁၇-၁၂-၂၀၀၅  မႏ ၱေလးPlayDownload
32ကူးတတ္မွလြတ္မယ္  ၃-၂-၂၀၀၇  မုံရြာPlayDownload
33ကူးတတ္မွလြတ္မယ္  ၃-၂-၂၀၀၇  မုံရြာPlayDownload
34ကေလးတရား (မိုးကုတ္)PlayDownload
35ကံေလးမ်ိဳး ၂၃-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
36ကံေလးမ်ိဳး ၂၃-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
37ကံေၾကာင့္နာမ္ရုပ္  ၂၅-၁-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
38က်ီးမိုက္နဲ႕ႀကီးမိုက္ ၂၆-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
39ကံျဖတ္ၾကစို႕  ၃၀-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
40ကံျဖတ္ၾကစို႕  ၃၀-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
41ေကာက္ရိုးပဲေကာင္းတယ္  ၉-၂-၂၀၀၈ ပြင့္ျဖဴPlayDownload
42ေကာင္းထက္ ေကာင္းဖို႕တရားေတာ္(၁) ၁၂-၂-၂၀၀၉PlayDownload
43ေကာင္းထက္ ေကာင္းဖို႕တရားေတာ္(၂) ၁၃-၂-၂၀၀၉PlayDownload
44ေကာင္းထက္ ေကာင္းဖို႕တရားေတာ္(၃) ၁၆-၂-၂၀၀၉PlayDownload
45ေက်းဇူး မသိသူတရားေတာ္(၁) ၈-၂-၂၀၀၉PlayDownload
46ေက်းဇူး မသိသူတရားေတာ္(၂) ၉-၂-၂၀၀၉PlayDownload
47ေက်းဇူး မသိသူတရားေတာ္(၃) ၁၀-၂-၂၀၀၉PlayDownload
48ေက်းဇူးနဲ႕ တန္ဖိုး တရားေတာ္၈-၁-၂၀၀၉PlayDownload
49ေႂကြးကင္းခ်မ္းသာ တရားေတာ္ ၂၁-၄-၂၀၀၉PlayDownload
50ၾကည္႕စား ၅-၃-၂၀၀၇ ဆင္ျဖဴကၽြန္းPlayDownload
51ၾကည္႕တတ္မွျမင္မယ္  ၈-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
52ၾကည္႕တတ္မွျမင္မယ္  ၈-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
53ၾကည္႕လုပ္ တရားေတာ္(၁) ၆-၄-၂၀၀၉PlayDownload
54ၾကည္႕လုပ္ တရားေတာ္(၂) ၇-၄-၂၀၀၉PlayDownload
55  ခပ္တိုင္းငန္   ၂-၇-၂၀၀၈  ကသာPlayDownload
56 ခႏၶာငါးပါး   ၁-၂-၂၀၀၈  စလင္းPlayDownload
57 ခႏၶာငါးပါး (ည)  ၂-၂-၂၀၀၈  စလင္းPlayDownload
58 ခႏၶာငါးပါး (ေန႕)  ၂-၂-၂၀၀၈  စလင္းPlayDownload
59ခလုပ္မထိ ဆူးမၿငိေစနဲ႕ တရားေတာ္(၁) ၉-၄-၂၀၀၉PlayDownload
60ခလုပ္မထိ ဆူးမၿငိေစနဲ႕ တရားေတာ္(၂) ၁၀-၄-၂၀၀၉PlayDownload
61ခ်မ္းသာေရး ၂၁-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
62ခ်မ္းသာေရး ၂၁-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
63ခ်ိန္တန္ၿပီ ၁၁-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload
64ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက်ာၤး ၁၇-၉-၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
65ခႏၶာငါးပါးသူသတ္ေယာက်ာၤး ၁၇-၉-၂၀၀၄ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
66ေခြးစားသြာမယ္ တရားေတာ္ ၆-၉-၂၀၀၉PlayDownload
67ဂုဏ္ေက်းဇူး  ၃-၅-၂၀၀၈  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
68ဂေဝသီသုတ္၃-၁၀-၂၀၀၆PlayDownload
69 ငတုံး  ၃၀-၁-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
70 ငတုံး  ၃၀-၁-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
71ငါတို႕ကဘာလဲ တရားေတာ္ ၂၉-၆-၂၀၀၉PlayDownload
72ငါမဟုတ္ဘူး တရားေတာ္ ၃-၄-၂၀၀၉PlayDownload
73ၿငိမ္းေအးေၾကာင္း  ၁၂-၁၂-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
74 ဆင္ျခင္ပါ(၁)   ၂၉-၃-၂၀၀၈  ကေလာPlayDownload
75 ဆင္ျခင္ပါ(၂)  ၃၀-၃-၂၀၀၈  ကေလာPlayDownload
76 ဆရာေတြ႕ၿပီလား   ၂၇-၃-၂၀၀၈  ကေလာPlayDownload
77ဆငိျခင္စရာ ၂၈-၁၁-၂၀၀၇ ဗန္းေမာ္PlayDownload
78ဆင္စီးျမင္းရံ တရားေတာ္ ၁၈-၈-၂၀၀၉PlayDownload
79ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္(၁)  ၈-၃-၃၀၀၈ မဂၤလာေစ်းPlayDownload
80ဆင္းရဲျခင္းလြတ္ကင္းေအာင္(၂)  ၉-၃-၃၀၀၈ မဂၤလာေစ်းPlayDownload
81ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ ၅-၁၁-၂၀၁၀ေန႕ စကာၤပူတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္PlayDownload
82ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ ၆-၁၁-၂၀၁၀ေန႕ စကာၤပူတြင္ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္PlayDownload
83ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ ၇-၁၁-၂၀၁၀ေန႕ ညေန၇နာရီစကာၤပူတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္PlayDownload
84ဆရာေတာ္ ဥဳးသုမဂၤလ ၇-၁၁-၂၀၁၀ေန႕လည္ ၂နာရီစကာၤပူတြင္ ေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္PlayDownload
85ဆရာေပါင္းမမွားေစနဲ႕ တရားေတာ္ ၅-၅-၂၀၀၉PlayDownload
86ဆုံးမလြယ္သူ ၃၀-၁၁-၀၀၆ ကသာPlayDownload
87ဇရာ မရဏ ဘယ္ကလာ တရားေတာ္ ၁၈-၉-၂၀၀၉PlayDownload
88 စင္ၾကယ္ေၾကာင္းႏွင့္ ညစ္ႏြမ္းေၾကာင္း  ၂၂-၃-၂၀၀၈   ေအာင္ပန္းPlayDownload
89စက္သုံးစက္ တရားေတာ္ ၂၆-၇-၂၀၀၉PlayDownload
90စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္  ၃-၃-၂၀၀၇ ဆင္ျဖဴကၽြန္းPlayDownload
91စင္ၾကယ္ေအာင္လုပ္  ၃-၃-၂၀၀၇ ဆင္ျဖဴကၽြန္းPlayDownload
92စားႂကြင္း စား တရားေတာ္၉-၁-၂၀၀၉PlayDownload
93စိတ္နဲ႕ကိုယ္နဲ႕ကပ္  ၁၃-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
94စိတ္နဲ႕ကိုယ္နဲ႕ကပ္  ၁၃-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
95စုံမွ စုံတယ္ တရားေတာ္(၁) ၂၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
96စုံမွ စုံတယ္ တရားေတာ္(၂) ၃၀-၈-၂၀၀၉PlayDownload
97စူဠရာဟုေလာဝါဒသုတ္ ၁၀-၈-၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
98စ်ာနပစၥေယာ ၁၈-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
99ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ  ၂၁-၄-၂၀၀၇ ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
100ေစာင့္ေရွာက္တတ္သူ  ၂၁-၄-၂၀၀၇ ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
101ေစာင့္ၾကည္႕မယ္ တရားေတာ္(၁) ၂၅-၂-၂၀၀၉PlayDownload
102ေစာင့္ၾကည္႕မယ္ တရားေတာ္(၂) ၂၆-၂-၂၀၀၉PlayDownload
103ေစာင့္ၾကည္႕မယ္ တရားေတာ္(၃) ၂၇-၂-၂၀၀၉PlayDownload
104ႏွစ္ဘက္ျမင္ေအာ္ၾကည္႕  ၂၂-၁-၂၀၀၈ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းPlayDownload
105ညီညြတ္ၾကစို႕  ၁၂-၂-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
106ညီညြတ္ၾကစို႕  ၁၂-၂-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
107ႏူးညံ့ေသာသိမ္ေမြ႕ေသာအားၾကီးေသာ  ၂၂-၁-၂၀၀၉PlayDownload
108ႏူးညံ႕ေသာ၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ၊အားႀကီးေသာ တရားေတာ္ ၂၂-၁-၂၀၀၉PlayDownload
109ဉဏ္ဆယ္ပါး ၂၈-၁၀-၂၀၀၇  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
110  တန္ဖိုးရွိဘို႕(၁)  ၁၄-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
111  တန္ဖိုးရွိဘို႕(၂)  ၁၅-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
112  တန္ဖိုးရွိဘို႕(၃)  ၁၆-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
113  တရားေဆာင္သူ   ၂၁-၆-၂၀၀၈  ဗဟန္းPlayDownload
114  ေတြ႕ေအာင္ရွာ   ၁၁-၆-၂၀၀၈PlayDownload
115 တန္ရာပဲရမယ္  ၂၃-၁-၂၀၀၈  ေက်ာက္ပန္းေတာင္းPlayDownload
116 တရားမေမ့နဲ႕   ၂၆-၂-၂၀၀၈   မႏၱေလးPlayDownload
117 တာဝန္ယူပါ   ၂၁-၁-၂၀၀၈ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းPlayDownload
118 တာဝန္သိ(၁)  ၂၄-၁-၂၀၀၈  ေခ်ာက္PlayDownload
119 တာဝန္သိ(၂)  ၂၅-၁-၂၀၀၈  ေခ်ာက္PlayDownload
120တစ္ဝက္တည္းတရားေတာ္(၁) ၂-၂-၂၀၀၉PlayDownload
121တစ္ဝက္တည္းတရားေတာ္(၂) ၃-၂-၂၀၀၉PlayDownload
122တစ္ေန႕စာအလြဲမ်ား  ၃၀-၁-၂၀၀၈ စလင္းPlayDownload
123တန္ဖိုး ၁၀-၁၂-၂၀၀၆ မႏ ၱေလးPlayDownload
124တရားခံဘယ္သူလဲ  ၂၇-၁-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
125တရားငါးပါး ၁၉-၆-၂၀၀၉PlayDownload
126တရားမင္း ၁၉-၉-၂၀၀၉PlayDownload
127တရားေဆာင္ ေအာင္ေစ တရားေတာ္ ၁၃-၅-၂၀၀၉PlayDownload
128တာဝန္ယူလိုက္ပါ တရားေတာ္၁၃-၁-၂၀၀၉PlayDownload
129တာဝန္သိသူထံမွာ တာဝန္ရွိတယ္ တရားေတာ္၂၀-၄-၂၀၀၉PlayDownload
130တူေသာအက်ိဳးေပးမည္  ၂၉-၃-၂၀၀၇ ေအးသာယာPlayDownload
131တူေသာအက်ိဳးေပးမည္  ၂၉-၃-၂၀၀၇ ေအးသာယာPlayDownload
132တြယ္မထားနဲ႕(၁)  ၄-၂-၂၀၀၇ မုံရြာPlayDownload
133တြယ္မထားနဲ႕(၂)  ၅-၂-၂၀၀၇ မုံရြာPlayDownload
134တြယ္မထားနဲ႕(၃)  ၆-၂-၂၀၀၇ မုံရြာPlayDownload
135ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၁)  ၃-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
136ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၁၀)  ၁၂-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
137ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၂)  ၄-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
138ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၃)  ၅-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
139ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၄)  ၆-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
140ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၅)  ၇-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
141ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၆)  ၈-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
142ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၇)  ၉-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
143ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၈)  ၁၀-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
144ေတာင္ပို႔ႀကီးဥပမာ(၉)  ၁၁-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
145ေတာေရကန္ တရားေတာ္ ၂၂-၆-၂၀၀၉PlayDownload
146ႏႈတ္ဆက္ၾကပါစို႕  ၁၂-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
147ႏႈတ္ဆက္ၾကပါစို႕  ၁၂-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
148ထင္းကုလားမျဖစ္ေစနဲ႕   ၂၀-၆-၂၀၀၈  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္PlayDownload
149ထပ္မမွားေစနဲ႕(၁)  ၁၁-၁-၂၀၀၈  မုံရြာPlayDownload
150ထပ္မမွားေစနဲ႕(၂)  ၁၂-၁-၂၀၀၈  မုံရြာPlayDownload
151ထပ္မမွားေစနဲ႕(၃)  ၁၃-၁-၂၀၀၈  မုံရြာPlayDownload
152ထပ္မမွားေစနဲ႕(၄)  ၁၄-၁-၂၀၀၈  မုံရြာPlayDownload
153ထပ္မမွားေစနဲ႕(၅)  ၁၅-၁-၂၀၀၈  မုံရြာPlayDownload
154ထမင္းရွင္ကိုၾကင္နာပါ   ၈-၄-၂၀၀၈ ေအးသာယာPlayDownload
155ထိုက္တန္သူ  ၁၃-၃-၀၀၈  ကန္ႀကီးေဒါက္PlayDownload
156ထူးခ်င္သလား   ၂၄-၃-၂၀၀၈ ေအာင္ပန္းPlayDownload
157ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၁) ၂၉-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
158ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၂) ၃၀-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
159ဒယ္အိုးမေရာက္ေစနဲ႕(၃) ၃၁-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
160ဒုလႅဘဟုေၚဆိုျခင္း တရားေတာ္၂၈-၂-၂၀၀၉PlayDownload
161ဒါဆိုအလြယ္ေလးဘဲ (၁)  ၂၃-၂-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
162ဒါဆိုအလြယ္ေလးဘဲ(၂)  ၂၄--၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
163ဒါေနာက္ဆုံးလား တရားေတာ္(၁) ၈-၃-၂၀၀၉PlayDownload
164ဒါေနာက္ဆုံးလား တရားေတာ္(၂) ၉-၃-၂၀၀၉PlayDownload
165ဒါေနာက္ဆုံးလား တရားေတာ္(၃) ၁၀-၃-၂၀၀၉PlayDownload
166ဒါေလးေျပာခ်င္လို႕ တရားေတာ္(၁) ၂၃-၈-၂၀၀၉PlayDownload
167ဒါေလးေျပာခ်င္လို႕ တရားေတာ္(၂) ၂၄-၈-၂၀၀၉PlayDownload
168ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစ(၁) ၂၀-၃-၂၀၀၇ ေညာင္ေရႊPlayDownload
169ဒြန္းစ႑ားမျဖစ္ေစ(၂) ၂၁-၃-၂၀၀၇ ေညာင္ေရႊPlayDownload
170  ဓမၼေက်းဇူး   ၄-၅-၂၀၀၈  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
171 ဓမၼခရီးသည္  ၂၀-၂-၂၀၀၈ မႏ ၱေလးPlayDownload
172ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္(၂) ၁၂-၈-၂၀၀၉PlayDownload
173ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္(၃) ၁၃-၈-၂၀၀၉PlayDownload
174ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္(၄) ၁၄-၈-၂၀၀၉PlayDownload
175ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္(၅) ၁၅-၈-၂၀၀၉PlayDownload
176ဓမၼစႀကၤာ နိဒါန္း ၁၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
177ဓမၼဒါယဒသုတ္(၁) ၁၈-၈-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
178ဓမၼဒါယဒသုတ္(၂) ၁၉-၈-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
179ဓမၼဒါယဒသုတ္(၃) ၂၀-၈-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
180ဓမၼဒါယဒသုတ္(၄) ၂၁-၈-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
181ဓမၼအား တရားေတာ္ ၂၃-၁-၂၀၀၉PlayDownload
182နတၳိပစၥေယာ ၂၃-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
183နိဒါန္းတရား  ၁-၄-၂၀၀၇ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
184နိဒါန္းတရား  ၁-၄-၂၀၀၇ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
185နိဗၺာန္ တရားေတာ္(၁) ၈-၅-၂၀၀၉PlayDownload
186နိဗၺာန္ တရားေတာ္(၂) ၉-၅-၂၀၀၉PlayDownload
187နိဗၺာန္ တရားေတာ္(၃) ၁၀-၅-၂၀၀၉PlayDownload
188နိသယပစၥေယာ ၉-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
189နီးနီးေလးပါ တရားေတာ္(၁) ၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
190နီးနီးေလးပါ တရားေတာ္(၂) ၈-၈-၂၀၀၉PlayDownload
191နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၁) ၄-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
192နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၂) ၅-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
193နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၄) ၆-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
194နႏၵေကာဝါဒသုတ္(၅) ၇-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
195ေနာက္တစ္ခါ ငါ့အလွည္႕ တရားေတာ္၁၅-၁-၂၀၀၉PlayDownload
196ေနာက္မက်ေစနဲ႕  ၂၅-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
197ေန႕ခံ...ညစံ.. တရားေတာ္ ၁၂-၉-၂၀၀၉PlayDownload
198   ပိတ္ထားရုံပဲလား  ၁၅-၆-၂၀၀၈  လိႈင္PlayDownload
199 ပု႑ႏွင့္ထပ္တူ   ၉-၂-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
200ပစၦာဇာတပစၥေယာ  ၁၂-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
201ပညာဆိုတာ (၂)   ၁၇-၁-၂၀၀၉PlayDownload
202ပညာဆိုတာ တရားေတာ္(၁)၁၆-၁-၂၀၀၉PlayDownload
203ပညာဆိုတာ တရားေတာ္(၂)၁၇-၁-၂၀၀၉PlayDownload
204ပညာဆိုတာ တရားေတာ္(၃)၁၈-၁-၂၀၀၉PlayDownload
205ပညာရွိသေဘာ တရားေတာ္(၁) ၂၀-၃-၂၀၀၉PlayDownload
206ပညာရွိသေဘာ တရားေတာ္(၂) ၂၁-၃-၂၀၀၉PlayDownload
207ပညာရွိသေဘာ တရားေတာ္(၃) ၂၂-၃-၂၀၀၉PlayDownload
208ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၁၁-၉-၂၀၀၉PlayDownload
209ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၁၃-၈-၂၀၀၉PlayDownload
210ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၁၈-၉-၂၀၀၉PlayDownload
211ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၂၀-၉-၂၀၀၉PlayDownload
212ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၂၁-၇-၂၀၀၉PlayDownload
213ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၂၁-၇-၂၀၀၉PlayDownload
214ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ သင္တန္း တရားေတာ္ ၂၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
215ပဗၺတူပမာသုတ္ ၆-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
216ပရိညာသုံးပါး တရားေတာ္ ၁၈-၆-၂၀၀၉PlayDownload
217ပိုင္ရွင္ ၁၄-၄-၂၀၀၇   မိဂဒါဝုန္PlayDownload
218ပုေရဇာတပစၥေယာ  ၁၁-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
219ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ျပည္႕စုံျခင္း တရားေတာ္၁၅-၄-၂၀၀၉PlayDownload
220ပ်င္းေနလို႕ တရားေတာ္ ၁-၇-၂၀၀၉PlayDownload
221ပြား၊စီးေရး ၁၄-၁၂-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
222ပြား၊စီးေၾကာင္း ၂-၁၂-၂၀၀၆ ကသာPlayDownload
223ပ႒ာန္းေဒသနာေတာ္နိဒါန္း ၁-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
224ေပါင္းသင့္မွ ေပါင္း တရားေတာ္ ၂၈-၆-၂၀၀၉PlayDownload
225ေပ်ာက္ေနတယ္ တရားေတာ္ ၁၄-၇-၂၀၀၉PlayDownload
226ေျပး ၁၀-၄-၂၀၀၇  ပင္းတယPlayDownload
227ေျပာင္းတတ္တယ္ တရားေတာ္ ၇-၉-၂၀၀၉PlayDownload
228ေျပးၾကစို႕(၁)  ၂၅-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
229ေျပးၾကစို႕(၁)  ၂၅-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
230ေျပးၾကစို႕(၂)  ၂၆-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
231ေျပးၾကစို႕(၂)  ၂၆-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
232ေျပးၾကစို႕(၃)  ၂၇-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
233ေျပးၾကစို႕(၃)  ၂၇-၃-၂၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
234ျပင္မွေကာင္းမယ္(၁) ၁၇-၁၂-၂၀၀၆   မႏၱေလးPlayDownload
235ျပင္မွေကာင္းမယ္(၂) ၁၈-၁၂-၂၀၀၆   မႏၱေလးPlayDownload
236ျပည္႕စုံျခင္း  ၂၄-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
237ျပည္႕စုံျခင္း  ၂၄-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
238ဖိနပ္ကေလး တစ္ရံ တရားေတာ္၁၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
239ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၁)  ၂၅-၁၂-၂၀၀၇ မင္းဘူးPlayDownload
240ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၂)  ၂၆-၁၂-၂၀၀၇ မင္းဘူးPlayDownload
241ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကည္႕(၃)  ၂၇-၁၂-၂၀၀၇ မင္းဘူးPlayDownload
242ျဖည္႕က်င့္အပ္ေသာ တရားငါးပါး ၂-၄-၂၀၀၉PlayDownload
243ျဖည္႕ဆည္းရန္ တရားေတာ္ ၁၀-၃-၂၀၀၉PlayDownload
244  ဗီဇေျပာင္းၾကစို႕  ၂၉-၆-၂၀၀၈PlayDownload
245ဗာလပ႑တသုတ္(၁) ၁၉-၅-၂၀၀၆  ေညာင္ဦးPlayDownload
246ဗာလပ႑တသုတ္(၂) ၂၀-၅-၂၀၀၆  ေညာင္ဦးPlayDownload
247ဗုဒၶဘာသာ(၁)  ၂၆-၂-၂၀၀၇ ေက်ာက္ဆည္PlayDownload
248ဗုဒၶဘာသာ(၂)  ၂၇-၂-၂၀၀၇ ေက်ာက္ဆည္PlayDownload
249ဗုဒၶဘာသာ(၃)  ၂၈-၂-၂၀၀၇ ေက်ာက္ဆည္PlayDownload
250ဗုဒၶဘာသာ(၄)  ၁-၃-၂၀၀၇ ေက်ာက္ဆည္PlayDownload
251ဗုဒၶဘာသာ(၅)  ၂-၃-၂၀၀၇ ေက်ာက္ဆည္PlayDownload
252   ဘာအျမတ္ုံးလဲ  ၂၄-၆-၀၀၈   မ-ဥကၠလာPlayDownload
253  ဘာကိုစြန္႕လၽြတ္မွာလဲ  ၂၆-၆-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
254  ဘာအတြက္လဲ   ၁၈-၆-၂၀၀၈  မ-ဥကၠလာPlayDownload
255 ဘယ္သူ႕အတြက္ေျပာတာလဲ  ၁၀-၄-၂၀၀၈ ေအးသာယာPlayDownload
256 ဘာလုပ္မလဲ   ၈-၃-၂၀၀၈  ကေလာPlayDownload
257ဘယေဘရဝသုတ္(၁) ၂၃-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
258ဘယေဘရဝသုတ္(၂) ၂၃-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
259ဘယ္လမ္းလိုက္မလဲ  ၂၆-၁၀-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
260ဘယ္လိုဘဝမ်ိဳးလဲ တရားေတာ္ ၂၀-၉-၂၀၀၉PlayDownload
261ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၁)  ၂၆-၁-၂၀၀၈  ေခ်ာက္PlayDownload
262ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၂)  ၂၇-၁-၂၀၀၈  ေခ်ာက္PlayDownload
263ဘယ္လိုအားကိုးမလဲ(၃)  ၂၈-၁-၂၀၀၈  ေခ်ာက္PlayDownload
264ဘယ္သူရမွာလဲ တရားေတာ္ ၁၇-၉-၂၀၀၉PlayDownload
265ဘယ္သူအတြက္ လြမ္းမလဲ တရားေတာ္ ၅-၉-၂၀၀၉PlayDownload
266ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၁) ၅-၁၂-၂၀၀၇ ကသာPlayDownload
267ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၂) ၆-၁၂-၂၀၀၇ ကသာPlayDownload
268ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၃) ၇-၁၂-၂၀၀၇ ကသာPlayDownload
269ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၄) ၈-၁၂-၂၀၀၇ ကသာPlayDownload
270ဘယ္သူေၾကာင့္ဆင္းရဲတာလဲ(၅) ၉-၁၂-၂၀၀၇ ကသာPlayDownload
271ဘယ္သူ႕တပည္႕လဲ တရားေတာ္ ၁၁-၅-၂၀၀၉PlayDownload
272ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၁)  ၁-၁-၂၀၀၈  ပုသိမ္PlayDownload
273ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၂)  ၂-၁-၂၀၀၈  ပုသိမ္PlayDownload
274ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(၃)  ၃-၁-၂၀၀၈  ပုသိမ္PlayDownload
275ဘယ္သြားမလဲ ၆-၄-၂၀၀၇  ပင္းတယPlayDownload
276ဘာနဲ႕ေပ်ာ္မလဲ တရားေတာ္(၁) ၂၃-၉-၂၀၀၉PlayDownload
277ဘာနဲ႕ေပ်ာ္မလဲ တရားေတာ္(၂) ၂၄-၉-၂၀၀၉PlayDownload
278ဘာမွန္းမသိ တရားေတာ္(၁) ၂၈-၄-၂၀၀၉PlayDownload
279ဘာမွန္းမသိ တရားေတာ္(၂) ၂၉-၄-၂၀၀၉PlayDownload
280ဘာအေကာင္ဆုံးလဲ(၁)  ၁၉-၁-၂၀၀၈ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းPlayDownload
281ဘာအေကာင္ဆုံးလဲ(၂)  ၂၀-၁-၂၀၀၈ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းPlayDownload
282ဘုံရန္သူ(၁)  ၂၂-၁၂-၂၀၀၇ ေရနံေခ်ာင္းPlayDownload
283ဘုံရန္သူ(၂)  ၂၃-၁၂-၂၀၀၇ ေရနံေခ်ာင္းPlayDownload
284ဘုံရန္သူ(၃)  ၂၄-၁၂-၂၀၀၇ ေရနံေခ်ာင္းPlayDownload
285ဘုရာဖူးရေအာင္ တရားေတာ္၂-၃-၂၀၀၉PlayDownload
286ဘူမိဇသုတ္၉-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
287ေဘးလြတ္ေအာင္ေန  ၂-၉-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
288  မပန္ထိုက္တဲ့ပန္း   ၉-၆-၂၀၀၈  က်ိဳက္လတ္PlayDownload
289  မပန္ထိုက္တဲ့ပန္း  ၁၁-၅-၂၀၀၈  မိုးကုတ္PlayDownload
290  မွီရာမွန္   ၄-၇-၂၀၀၈ ကသာPlayDownload
291 မမွီနဲ႕  ၁-၂-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
292 မေၾကာက္ေၾကး   ၂၁-၂-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
293 မွီရင္လႈပ္  ၃၁-၁-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
294 ျမက္ရွင္းရင္း ေက်ာင္ေဆာက္မယ္  ၂၆-၃-၂၀၀၈ ေအာင္ပန္းPlayDownload
295မဂၢပစၥေယာ ၁၉-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
296မဂၤလာပါ ၁၄-၉-၂၀၀၈  ေမွာ္ဘီPlayDownload
297မင္းဘဲေကာင္းတယ္   ၁၂-၁၂-၂၀၀၈PlayDownload
298မဆုံေသာလမ္း ၂၂-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
299မတင္းခင္ တရားေတာ္ ၂၅-၆-၂၀၀၉PlayDownload
300မပိတ္ခင္ကထြက္  ၂၅-၂-၂၀၀၈ မႏ ၱေလးPlayDownload
301မရႈံးေအာင္ေန တရားေတာ္ ၃-၉-၂၀၀၉PlayDownload
302မလွည္႕စားပါနဲ႕  ၂၃-၉-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
303မလွည္႕စားပါနဲ႕  ၂၃-၉-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
304မဟာတဏွာသခၤါရသုတ္ ၁၉-၉-၂၀၀၄  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
305မဟာသဠပုတၱသုတ္  ၁၆-၁၂-၂၀၀၅  မႏ ၱေလးPlayDownload
306မာဂ႑ီယသုတ္(၁)  ၁၆-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
307မာဂ႑ီယသုတ္(၂)  ၁၇-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
308မာဂ႑ီယသုတ္(၃)  ၁၈-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
309မာဂ႑ီယသုတ္(၄)  ၁၉-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
310မာဂ႑ီယသုတ္(၅)  ၂၀-၁၁-၂၀၀၆ ဖားကန္႕PlayDownload
311မာရသုတ္(၁) ၉-၃-၂၀၀၇ ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
312မာရသုတ္(၂) ၁၀-၃-၂၀၀၇ ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
313မာရသုတ္(၂) ၁၁-၃-၂၀၀၇ ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
314မိတ္ေဆြေကာင္း  ၁၁-၂-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
315မိတ္ေဆြေကာင္း  ၁၁-၂-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
316မိုက္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႕  ၂၉-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
317မီရုံေလး ၂၁-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
318မီးသတိ တရားေတာ္၃-၃-၂၀၀၉PlayDownload
319မီးၿငိမ္းၾကစို႕ တရားေတာ္၄-၃-၂၀၀၉PlayDownload
320မုန္းလို႕ေတာ့ မဟုတ္ဘူး တရားေတာ္(၁)၂၄-၇-၂၀၀၉PlayDownload
321မုန္းလို႕ေတာ့ မဟုတ္ဘူး တရားေတာ္(၂)၂၅-၇-၂၀၀၉PlayDownload
322မုံလယ္ၾသဝါဒPlayDownload
323မေမ့နဲ႕ ၅-၄-၂၀၀၇  ရပ္ေဆာက္PlayDownload
324မေမ့နဲ႕ဘာမွမစြဲနဲ႕  ၁၆-၅-၂၀၀၇ ေညာင္ဦးPlayDownload
325မေသပါနဲ႕ဦး တရားေတာ္(၁) ၂၅-၈-၂၀၀၉PlayDownload
326မေသပါနဲ႕ဦး တရားေတာ္(၂) ၂၆-၈-၂၀၀၉PlayDownload
327မေသေအာင္စား  ၂၆-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
328မေသေအာင္ေန တရားေတာ္ ၂၁-၉-၂၀၀၉PlayDownload
329မေႏွင္းေစနဲ႕  ၂၄-၉-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
330မွန္ပါေစ(၁)   ၁၆-၁-၂၀၀၈   ေညာင္ဦးPlayDownload
331မွန္ပါေစ(၂)   ၁၇-၁-၂၀၀၈   ေညာင္ဦးPlayDownload
332မွန္ပါေစ(၃)   ၁၈-၁-၂၀၀၈   ေညာင္ဦးPlayDownload
333မွာတမ္းေတာ္၁၂-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
334မွားမယ္ေနာ္  ၂၇-၁၀-၂၀၀၇ မႏ ၱလးPlayDownload
335မွားၿပီးရင္းမွား(၁)  ၅-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကၽြန္းPlayDownload
336မွားၿပီးရင္းမွား(၂)  ၆-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကၽြန္းPlayDownload
337မွားၿပီးရင္းမွား(၃)  ၇-၁-၂၀၀၈ ဘီလူးကၽြန္းPlayDownload
338မၿငိေစနဲ႕ ၂၃-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
339မႏိွပ္ကြပ္အပ္ေသာ တရား(၁) ၂၄-၄-၂၀၀၉PlayDownload
340မႏိွပ္ကြပ္အပ္ေသာ တရား(၂) ၂၅-၄-၂၀၀၉PlayDownload
341ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၁)  ၁၂-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
342ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၁၀)  ၂၁-၁၁-၂၀၀၇မႏ ၱေလးPlayDownload
343ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၂)  ၁၃-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
344ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၃)  ၁၄-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
345ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၄)  ၁၅-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
346ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၅)  ၁၆-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
347ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၆)  ၁၇-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
348ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၇)  ၁၈-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
349ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၈)  ၁၉-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
350ေမတၱာယွဥ္ႏႊဲ တို႕ေအာင္ပြဲ(၉)  ၂၀-၁၁-၂၀၀၇ မႏၱေလးPlayDownload
351ေမးလိမ့္မယ္  ၄-၅-၂၀၀၇   မိုးကုတ္PlayDownload
352ေမးလိမ့္မယ္  ၄-၅-၂၀၀၇   မိုးကုတ္PlayDownload
353ေမ်ာက္ယုတ္မာလို မျဖစ္ေစနဲ႔တရားေတာ္ ၁၀-၁-၂၀၀၉PlayDownload
354ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ   ၄-၁-၂၀၀၉PlayDownload
355ေမ်ာက္ဟာေမ်ာက္ပါပဲ တရားေတာ္ ၄-၁-၂၀၀၉PlayDownload
356ေမွ်ာ္ေတာ္ေရာင္  ၂၈-၁-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
357ေျမၿမိဳလိမ့္မယ္  ၂၅-၉-၂၀၀၇   မႏၱေလးPlayDownload
358ျမက္ခင္းစိမ္းေလး  ၂၇-၁၂-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
359ျမင္ခ်င္ေသးတယ္ တရားေတာ္ ၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
360ျမင့္ျမတ္သူ တရားေတာ္(၁) ၁၃-၃-၂၀၀၉PlayDownload
361ျမင့္ျမတ္သူ တရားေတာ္(၂) ၁၄-၃-၂၀၀၉PlayDownload
362ျမတ္သူစံ  ၂၅-၄-၂၀၀၈   ပင္းတယPlayDownload
363 ယုံလား   ၂၅-၃-၂၀၀၈  ေအာင္ပန္းPlayDownload
364ယခုလုပ္ ၂၂-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
365ယမကသုတ္(၁)၂၁-၁၀-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
366ယမကသုတ္(၂)၂၂-၁၀-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
367ယမတရဟန္းဥပမာျပ ၂၁-၉-၂၀၀၄  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
368ယမမင္းစစ္ခန္း  ၃၁-၃-၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
369ယမမင္းစစ္ခန္း  ၃၁-၃-၀၀၇  ေအးသာယာPlayDownload
370ယုံၾကည္ခ်က္ တရားေတာ္ ၁၃-၄-၂၀၀၉PlayDownload
371ယုံၾကည္ရာ တရားေတာ္(၁)၂၈-၁-၂၀၀၉PlayDownload
372ယုံၾကည္ရာ တရားေတာ္(၂) ၂၉-၁-၂၀၀၉PlayDownload
373ယုံၾကည္ရာ တရားေတာ္(၃) ၃၀-၁-၂၀၀၉PlayDownload
374ယုံၾကည္ရာ တရားေတာ္(၄) ၃၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
375ယုံၾကည္သလား ၁၆-၁၂-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
376ယၾတာလည္း ေခ်ပါ၏ တရားေတာ္ ၂၃-၄-၂၀၀၉PlayDownload
377  ရင္ထဲကဓါတ္(၁)   ၃-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
378  ရွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္း(၁)  ၆-၅-၂၀၀၈    ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
379  ရွိျခင္းႏွင့္ မရွိျခင္း(၂)  ၇-၅-၂၀၀၈    ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
380  ေရႊၾကာပန္းလိုလန္းပါေစ  ၅-၅-၂၀၀၈  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
381 ရတနာထိုက္ေအာင္   ၂၂-၂-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
382 ရတုန္းယူထား  ၁၀-၂-၂၀၀၈   ပြင့္ျဖဴPlayDownload
383 ေရႊျပည္ေအး  ၁၄-၃-၂၀၀၈  ကန္ႀကီးေဒါက္PlayDownload
384ရင္ထဲကဓါတ္(၂) ၃၁-၈-၂၀၀၈   မႏ ၱေလးPlayDownload
385ရင္ထဲမွာ ရြာတဲ့မိုး တရားေတာ္ ၁၆-၄-၂၀၀၉PlayDownload
386ရတုန္းလႈထားလိုက္ တရားေတာ္ ၁၉-၈-၂၀၀၉PlayDownload
387ရန္ပြဲေတြရပ္ တရားေတာ္(၁) ၃၀-၃-၂၀၀၉PlayDownload
388ရန္ပြဲေတြရပ္ တရားေတာ္(၂) ၁-၄-၂၀၀၉PlayDownload
389ရန္ပြဲေတြရပ္ တရားေတာ္(၂) ၃၁-၃-၂၀၀၉PlayDownload
390ရန္သူ  ၂-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
391ရွင္း ၂၂-၁၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
392ရွင္းသန္႕လင္း  ၂၈-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload
393ရွင္ေတာ္ဘုရာရဲ႕ အေတြး္ တရားေတာ္(၁)၂၂-၇-၂၀၀၉PlayDownload
394ရွင္ေတာ္ဘုရာရဲ႕ အေတြး္ တရားေတာ္(၂)၂၃-၇-၂၀၀၉PlayDownload
395ရွမွီးျခင္း ၂၆-၁၂-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
396ေရာင့္ရဲျခင္း  ၂၉-၁၁-၂၀၀၇ ဗန္းေမာ္PlayDownload
397ေရႊလက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား တရားေတာ္(၁) ၂၀-၈-၂၀၀၉PlayDownload
398ေရႊလက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ား တရားေတာ္(၂) ၂၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
399ေရႊဟာ ေရႊပဲတရားေတာ္ ၁-၂-၂၀၀၉PlayDownload
400ေရႊျပည္သစ္ တရားေတာ္ ၂၅-၁-၂၀၀၉PlayDownload
401  လမ္း  ၃၁-၃-၂၀၀၈  ကလာPlayDownload
402  လူယုတ္မာမျဖစ္ေစနဲ႕  ၂၂-၆-၂၀၀၈   ဗဟန္းPlayDownload
403  လြတ္ေအာင္ေျပး(၁)  ၂၇-၆-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
404  လြတ္ေအာင္ေျပး(၂)  ၂၈-၆-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
405လက္အုပ္တစ္ခ်ီမွ် တရားေတာ္ ၁၀-၉-၂၀၀၉PlayDownload
406လင္း ၂၄-၁၁-၂၀၀၇ မႏ ၱေလးPlayDownload
407လည္ပတ္ျဖဳတ္ၾက   ၂၃-၃-၃၀၀၈ ေအာင္ပန္းPlayDownload
408လမ္းဆုံးအေရာက္ တရားေတာ္(၁) ၁၇-၃-၂၀၀၉PlayDownload
409လမ္းဆုံးအေရာက္ တရားေတာ္(၂) ၁၈-၃-၂၀၀၉PlayDownload
410လမ္းဆုံးအေရာက္ တရားေတာ္(၃) ၁၉-၃-၂၀၀၉PlayDownload
411လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕  ၁၇-၄-၂၀၀၇  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
412လမ္းေလွ်ာက္ရင္းလမ္းမေပ်ာက္ေစနဲ႕  ၁၇-၄-၂၀၀၇  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
413လမ္းျပသူတရားေတာ္(၁) ၅-၂-၂၀၀၉PlayDownload
414လမ္းျပသူတရားေတာ္(၂) ၆-၂-၂၀၀၉PlayDownload
415လမ္းျပသူတရားေတာ္(၃) ၇-၂-၂၀၀၉PlayDownload
416လိပ္ဘိုးဘိုး တရားေတာ္ ၂၃-၆-၂၀၀၉PlayDownload
417လုပ္ခ်င္တာမလုပ္ၾကနဲ႕ ၃-၁၂-၂၀၀၆  ကသာPlayDownload
418လုပ္သင့္တာလုပ္ၾကရန္ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
419လုပ္သင့္တာလုပ္ၾကရန္ ၂၇-၁၀-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
420လူစိတ္ေပါက္ၿပီလား ၁၄-၂-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
421လူနဲ႕ေတာ့ တူတယ္ တရားေတာ္ ၃၀-၆-၂၀၀၉PlayDownload
422လူပီသေရး၁၈-၅-၂၀၀၆  ေညာင္ဦးPlayDownload
423လူပီသေရး၁၈-၅-၂၀၀၆  ေညာင္ဦးPlayDownload
424လြတ္ေအာင္လြတ္  ၆-၃-၂၀၀၇ ေခ်ာက္PlayDownload
425လွပါတယ္ေမရယ္   ၃-၁-၂၀၀၉PlayDownload
426လွပါတယ္ေမရယ္ တရားေတာ္ ၃-၁-၂၀၀၉PlayDownload
427 ဝိဇၨာသုံးပါး  ၂၆-၄-၂၀၀၈   ပင္းတယPlayDownload
428 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၂-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
429 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၃-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
430 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၄-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
431 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၅-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
432 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၆-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
433 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၇-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
434 ဝိႆခႏွင့္ ဓမၼဒ္ႏၵာ()  ၁၈-၄-၂၀၀၈ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
435 ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၁)   ၂၇-၄-၂၀၀၈  ပင္းတယPlayDownload
436 ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၂)   ၂၈-၄-၂၀၀၈  ပင္းတယPlayDownload
437 ဝါဒကင္းေအာင္ေန(၃)   ၂၉-၄-၂၀၀၈  ပင္းတယPlayDownload
438ဝကၠလိ၇-၁-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
439ဝဋ္ေႂကြးေတာ္ေျပ တရားေတာ္ ၁၆-၉-၂၀၀၉PlayDownload
440ဝန္တိုရဲ႕လား  ၂၂-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
441ဝန္တိုရဲ႕လား  ၂၂-၁၁-၂၀၀၆  ဖားကန္႕PlayDownload
442ဝမ္းပိုက္ေစတမန္ တရားေတာ္၅-၁-၂၀၀၉PlayDownload
443ဝိဂတပစၥေယာ ၂၄-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
444ဝိဇာတပူဇာ ၁၅-၁-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
445ဝိဇၨာဥာဏ္လမ္းေလွ်ာက္ၾကရန္ ၂၃-၁၀-၂၀၀၆  မႏၱေလးPlayDownload
446ဝိပါကပစၥေယာ  ၁၅-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
447ဝိပၸယုတၱပစၥေယာ  ၂၁-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
448ဝိပႆနာ အလုပ္ေပး တရားေတာ္PlayDownload
449ဝိသုဒၶိ (၇)ပါး တရားေတာ္(၁) ၂၅-၉-၂၀၀၉PlayDownload
450ဝိသုဒၶိ (၇)ပါး တရားေတာ္(၂) ၂၆-၉-၂၀၀၉PlayDownload
451ဝိသုဒၶိ (၇)ပါး တရားေတာ္(၃) ၂၇-၉-၂၀၀၉PlayDownload
452ဝါဒရွင္းခန္း(၁) ၃၀-၁၂-၂၀၀၇  ဗန္းေမာ္PlayDownload
453ဝါဒရွင္းခန္း(၂) ၁-၁၂-၂၀၀၇  ဗန္းေမာ္PlayDownload
454ဝါဒရွင္းခန္း(၃) ၂-၁၂-၂၀၀၇  ဗန္းေမာ္PlayDownload
455ဝါဒရွင္းခန္း(၄) ၃-၁၂-၂၀၀၇  ဗန္းေမာ္PlayDownload
456ဝါဒရွင္းခန္း(၅) ၄-၁၂-၂၀၀၇  ဗန္းေမာ္PlayDownload
457ေဝဖန္ၾကပါစို႕(၁) ၁၅-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
458ေဝဖန္ၾကပါစို႕(၂) ၁၆-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
459ေဝးေလေကာင္းေလ တရားေတာ္၂၄-၂-၂၀၀၉PlayDownload
460ေဝးေဝးမသြာေစခ်င္ တရားေတာ္ ၆-၈-၂၀၀၉PlayDownload
461  သင္တန္း (ကသာ)   ၃-၇-၀၀၈  ကသာPlayDownload
462  သဒၵါႏွင့္ပညာ(၁)   ၁၆-၆-၂၀၀၈   ေက်ာက္ေျမာင္းPlayDownload
463  သဒၵါႏွင့္ပညာ(၂)   ၁၇-၆-၂၀၀၈   ေက်ာက္ေျမာင္းPlayDownload
464  သူမ်ားပါးစပ္လမ္မဆုံးေစနဲ႕  ၂၃-၆-၂၀၀၈  သုံးခြPlayDownload
465  ၿသဝါဒ   ၂၂-၆-၂၀၀၈PlayDownload
466 သခင္စိတ္  ၁၂-၂-၂၀၀၈  ကုန္းေဇာင္းPlayDownload
467 သာတိဥပမာျပ(၁)  ၁၀-၃-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
468 သာတိဥပမာျပ(၂)  ၁၁-၃-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
469 သုံးပါးထိန္း  ၃၁-၁-၂၀၀၈  စလင္းPlayDownload
470 သူတို႕အက်င့္  ၁၁-၂-၂၀၀၈  ကုန္းေဇာင္းPlayDownload
471သက္ဆိုးရွည္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႕  ၂-၄-၂၀၀၇ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
472သက္ဆိုးရွည္ဇာတ္သိမ္းၾကစို႕  ၂-၄-၂၀၀၇ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
473သင္တန္း (ဟသၤာတ) တရားေတာ္၁၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
474သစၥာမိုး(၁)၁၁-၁၀-၂၀၀၆ ကသာPlayDownload
475သစၥာမိုး(၂)၁၂-၁၀-၂၀၀၆ ကသာPlayDownload
476သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁) ၈-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
477သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၀) ၁၇-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
478သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၁) ၁၈-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
479သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၂) ၁၉-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
480သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၃) ၂၀-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
481သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၄) ၂၁-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
482သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၅) ၂၂-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
483သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၁၆) ၂၃-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
484သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၂) ၉-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
485သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၃) ၁၀-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
486သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၄) ၁၁-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
487သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၅) ၁၂-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
488သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၆) ၁၃-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
489သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၇) ၁၄-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
490သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၈) ၁၅-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
491သစၥာအနက္(၁၆)ခ်က္(၉) ၁၆-၅-၂၀၀၄ မႏ ၱေလးPlayDownload
492သတိ တရားေတာ္ ၂၀-၆-၂၀၀၉PlayDownload
493သတ္ပုံမွားတဲကည(၂) ၄-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
494သတ္ပုံမွားတဲကည(၂) ၄-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
495သတ္ပုံမွားတဲ့ည(၁) ၃-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
496သတ္ပုံမွားတဲ့ည(၁) ၃-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
497သနားတယ္ တရားေတာ္(၁) ၃၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
498သနားတယ္ တရားေတာ္(၂) ၁-၉-၂၀၀၉PlayDownload
499သန္႕ ၂၃-၁၁-၂၀၀၇ မႏ ၱေလးPlayDownload
500သန္႕စင္ေရး ၁၆-၄-၂၀၀၇   မိဂဒါဝုန္PlayDownload
501သမနႏၱရပစၥေယာ ၆-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
502သမၼယုတၱပစၥေယာ  ၂၀-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
503သရဏဂုံတည္သူ၁၃-၁၂-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
504သရဏဂုံတည္သူ၁၃-၁၂-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
505သံသရဆိုတာ(၁) ၁၇-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
506သံသရဆိုတာ(၂) ၁၈-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
507သံသရဆိုတာ(၃) ၁၉-၃-၂၀၀၇ ေအာင္ပန္းPlayDownload
508သဟဇာတပစၥေယာ  ၇-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
509သာဝကႏွင့္ပါရမီရ်င္းတမ္း  ၁၄-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
510သိလား တရားေတာ္ ၂-၄-၂၀၀၉PlayDownload
511သီရိမာ (၁) တရားေတာ္၂၂-၂-၂၀၀၉PlayDownload
512သီရိမာ (၂) တရားေတာ္၂၃-၂-၂၀၀၉PlayDownload
513သီလာနိသံသသုတ္ ၁၉-၁၂-၂၀၀၅  မႏ ၱေလးPlayDownload
514သုဘသုတ္(၁)၁၄-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
515သုဘသုတ္(၂)၁၅-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
516သုဘသုတ္(၃)၁၆-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
517သုဘသုတ္(၄)၁၇-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
518သုဘသုတ္(၅)၁၈-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
519သုဘသုတ္(၆)၁၉-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
520သုဘသုတ္(၇)၂၀-၁၀-၂၀၀၆   မႏ ၱေလးPlayDownload
521သူရဲေကာင္း တရားေတာ္ ၁၄-၄-၂၀၀၉PlayDownload
522သူအက်ိဳး ကိုယ္အက်ိဳး တရားေတာ္ ၂၁-၆-၂၀၀၉PlayDownload
523ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္  ၁၃-၁-၂၀၀၇  မႏၱေလးPlayDownload
524ေသကံမေရာက္သက္မေပ်ာက္  ၁၃-၁-၂၀၀၇  မႏၱေလးPlayDownload
525ေသနည္းသင္တရားေတာ္ ၂၀-၉-၂၀၀၄  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
526ေသာတႏုဂသုတ္၃-၈-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
527ေၾသာ္..ဓမၼကထိက တရားေတာ္ ၂-၁-၂၀၀၉PlayDownload
528ေၾသာ္..လူႀကီး  တရားေတာ္ ၂၂-၄-၂၀၀၉PlayDownload
529  ဟန္လုပမေနနဲ႕   ၁၄-၆-၂၀၀၈  လိႈင္PlayDownload
530ေဟတုပစၥေယာ ၂-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
531   အေနမွန္မွ   ၆-၇-၂၀၀၈  ကသာPlayDownload
532  အေကာင္းဆုံးအေဖာ္မြန္  ၁၃-၆-၂၀၀၈ လိႈင္PlayDownload
533  အေပါင္းအသင္း(၁)   ၁၂-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
534  အေပါင္းအသင္း(၂)   ၁၃-၈-၂၀၀၈  မႏ ၱေလးPlayDownload
535 အနတၱသဘာဝ(၁)  ၂၃-၄-၂၀၀၇  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
536 အနတၱသဘာဝ(၂)  ၂၄-၄-၂၀၀၇  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
537 အနတၱသဘာဝ(၃)  ၂၅-၄-၂၀၀၇  ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
538 အမည္းနဲ႕အျဖဴ  ၇-၃-၂၀၀၈  မဂၤလာေစ်းPlayDownload
539 အလြယ္မလိုက္နဲ႕  ၁၀-၂-၂၀၀၈  ပြင့္ျဖဴPlayDownload
540 အားမငယ္ပါနျ႕ကြယ္  ၁၉-၂-၂၀၀၈ မႏ ၱေလးPlayDownload
541 အေျခခံအသိ  ၈-၃-၂၀၀၇PlayDownload
542 အေျခခံအသိ  ၈-၃-၂၀၀၇PlayDownload
543 ေအးသာယာ   ၁-၄-၂၀၀၈  ေအးသာယာPlayDownload
544 ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၁) ၂၁-၄-၂၀၀၈ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
545 ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၂) ၂၂-၄-၂၀၀၈ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
546 ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၃) ၂၃-၄-၂၀၀၈ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
547 ေအာက္တန္းေရာက္မည္႕တရားမ်ား(၄) ၂၄-၄-၂၀၀၈ ရပ္ေဆာက္PlayDownload
548အက်ိဳးနဲ႕အေၾကာင္း  ၁၅-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
549အခုေတာ့ဟုတ္တယ္ တရားေတာ္၁၂-၁-၂၀၀၉PlayDownload
550အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ပါ  ၂၂-၉-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
551အခ်င္းခ်င္းေစာင့္ေရွာက္ပါ  ၂၂-၉-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
552အစစ္ အမွန္ တရားေတာ္(၁)၁၉-၁-၂၀၀၉PlayDownload
553အစစ္ အမွန္ တရားေတာ္(၂)၂၀-၁-၂၀၀၉PlayDownload
554အစဥ္ပြားမ်ား ၂၄-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
555အစိုးရ (၁) ၂-၅-၂၀၀၉PlayDownload
556အစိုးရ (၂) ၃-၅-၂၀၀၉PlayDownload
557အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား တရားေတာ္ ၃၀-၄-၂၀၀၉PlayDownload
558အညမညပစၥေယာ ၈-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
559အတုအေယာင္ တရားေတာ္ ၁၅-၂-၂၀၀၉PlayDownload
560အတုျမင္ အတတ္သင္ တရားေတာ္ ၁၂-၅-၂၀၀၉PlayDownload
561အတၳိပစၥေယာ ၂၂-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
562အထက္တန္းတရား(၁) ၁၄-၉-၂၀၀၉PlayDownload
563အထက္တန္းတရား(၂) ၁၅-၉-၂၀၀၉PlayDownload
564အထင္မေသးနဲ႕ တရားေတာ္၂၄-၁-၂၀၀၉PlayDownload
565အဓိပတိပစၥေယာ  ၄-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
566အနည္းနဲ႕ အမ်ား တရားေတာ္ ၅-၄-၂၀၀၉PlayDownload
567အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္(၁) ၁၆-၈-၂၀၀၉PlayDownload
568အနတၱလကၡဏသုတ္တရားေတာ္(၂) ၁၇-၈-၂၀၀၉PlayDownload
569အနားေရာက္ၿပီလား တရားေတာ္ ၅-၈-၂၀၀၉PlayDownload
570အနႏၱရပစၥေယာ ၅-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
571အမိနဲ႕အဖ ၁၈-၁-၂၀၀၇   မႏ ၱေလးPlayDownload
572အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႕  ၁၆-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
573အမ်ိဳးမွန္ၾကေစဖို႕  ၁၆-၁-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
574အယူနဲ႕ အျမင္ တရားေတာ္(၁)၅-၃-၂၀၀၉PlayDownload
575အယူနဲ႕ အျမင္ တရားေတာ္(၂)၆-၃-၂၀၀၉PlayDownload
576အယူနဲ႕ အျမင္ တရားေတာ္(၃)၇-၃-၂၀၀၉PlayDownload
577အယူနဲ႕အျမင္(၁)  ၁၄-၁၂-၂၀၀၇PlayDownload
578အယူနဲ႕အျမင္(၂)  ၁၅-၁၂-၂၀၀၇PlayDownload
579အယူနဲ႕အျမင္(၃)  ၁၆-၁၂-၂၀၀၇PlayDownload
580အယူမမွားေစနဲ႕(၁) ၁၃-၅-၂၀၀၇ ေညာင္ဦးPlayDownload
581အယူမမွားေစနဲ႕(၂) ၁၄-၅-၂၀၀၇ ေညာင္ဦးPlayDownload
582အယူမမွားေစနဲ႕(၃) ၁၅-၅-၂၀၀၇ ေညာင္ဦးPlayDownload
583အရင္တိုင္း မျဖစ္ေစနဲ႕ တရားေတာ္ ၁၄-၂-၂၀၀၉PlayDownload
584အရင္အတိုင္း တရားေတာ္၁၈-၂-၂၀၀၉PlayDownload
585အရွိနဲ႕အသိကိုက္ေအာင္လုပ္ ၂၄-၁၀-၂၀၀၆ မႏ ၱေလးPlayDownload
586အရွိနဲ႕အသိကိုက္ေအာင္လုပ္ ၂၄-၁၀-၂၀၀၆ မႏ ၱေလးPlayDownload
587အလုပ္ထိုင္တရားေတာ္  ၂-၂-၂၀၀၇PlayDownload
588အလွည္႕ တရားေတာ္ ၁-၁-၂၀၀၉PlayDownload
589အဝိဂတပစၥေယာ  ၂၅-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
590အသင့္ျဖစ္ၿပီလား တရားေတာ္(၁) ၁၁-၃-၂၀၀၉PlayDownload
591အသင့္ျဖစ္ၿပီလား တရားေတာ္(၂) ၁၂-၃-၂၀၀၉PlayDownload
592အားကိုးမလြဲေစနဲ႕ တရားေတာ္PlayDownload
593အားကိုးရာ တရားေတာ္ ၉-၃-၂၀၀၉PlayDownload
594အာဇာနည္ တရားေတာ္ ၁၄-၄-၂၀၀၉PlayDownload
595အာရမၼဏပစၥေယာ  ၃-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
596အာဟာရပစၥေယာ  ၁၆-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
597အာဠာဝက(၁) ၉-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
598အာဠာဝက(၂) ၁၀-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
599အာေသဝနပစၥေယာ  ၁၃-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
600အားႏွစ္မ်ိဳး တရားေတာ္ ၂၆-၈-၂၀၀၉PlayDownload
601အိပ္မေနၾကနဲ႕ တရားေတာ္(၁)၆-၁-၂၀၀၉PlayDownload
602အိပ္မေနၾကနဲ႕ တရားေတာ္(၂)၇-၁-၂၀၀၉PlayDownload
603အို -ဗုဒၶ တရားေတာ္(၁) ၁၅-၃-၂၀၀၉PlayDownload
604အို -ဗုဒၶ တရားေတာ္(၂) ၁၆-၃-၂၀၀၉PlayDownload
605အိုေကလားကင္ာလား  ၁-၉-၂၀၀၇    မႏ ၱေလးPlayDownload
606အိုးေလးမလႈပ္ပါနဲ႕ တရားေတာ္၁၇-၂-၂၀၀၉PlayDownload
607အေခၚနဲ႕ အလုပ္ တရားေတာ္(၁) ၁-၈-၂၀၀၉PlayDownload
608အေခၚနဲ႕ အလုပ္ တရားေတာ္(၂) ၂-၈-၂၀၀၉PlayDownload
609အေခၚနဲ႕ အလုပ္ တရားေတာ္(၃) ၃-၈-၂၀၀၉PlayDownload
610အေမြခံ တရားေတာ္ ၂၉-၄-၂၀၀၉PlayDownload
611အေမွာင္လားအလင္းလား(၁) ၃၀-၄-၂၀၀၇  မိုးကုတ္PlayDownload
612အေမွာင္လားအလင္းလား(၂) ၁-၅-၂၀၀၇  မိုးကုတ္PlayDownload
613အေမွာင္လားအလင္းလား(၃) ၂-၅-၂၀၀၇  မိုးကုတ္PlayDownload
614အေလးဂရုျပဳစရာ  ၁၅-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
615အေလးဂရုျပဳစရာ  ၁၅-၂-၂၀၀၇  မႏ ၱေလးPlayDownload
616အေလ့အက်င့္ေကာင္း တရားေတာ္ ၁-၅-၂၀၀၉PlayDownload
617အေဟာင္းအသစ္ တရားေတာ္ ၁၆-၄-၂၀၀၉PlayDownload
618အေၾကာင္း မသိလို႕ပါ တရားေတာ္ ၄-၄-၂၀၀၉PlayDownload
619အေၾကာင္းမကုန္သေရြ႕ေတာ့   ၂၇-၁၂-၂၀၀၈PlayDownload
620အျပစ္ကင္းေအာင္ေန  ၂၂-၄-၂၀၀၇ ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
621အျပစ္ကင္းေအာင္ေန  ၂၂-၄-၂၀၀၇ ျပင္ဦးလြင္PlayDownload
622အျမင့္ဆုံးဒဏ္(၁)  ၁၄-၄-၂၀၀၇  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
623အျမင့္ဆုံးဒဏ္(၂) ၁၄-၄-၂၀၀၇   မိဂဒါဝုန္PlayDownload
624အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၁) ၁၈-၁၂-၂၀၀၇ တာခ်ီလိတ္PlayDownload
625အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၂) ၁၉-၁၂-၂၀၀၇ တာခ်ီလိတ္PlayDownload
626အျမင္မွန္ရေစဖို႕(၃) ၂၀-၁၂-၂၀၀၇ တာခ်ီလိတ္PlayDownload
627အျမန္ႏႈတ္ ၄-၃-၂၀၀၇ ဆင္ျဖဴကၽြန္းPlayDownload
628အႀကီးနဲ႕ အငယ္ တရားေတာ္ ၄-၉-၂၀၀၉PlayDownload
629အႏုရာဓဥပမာျပဒိဌိျဖဳတ္ ၁၈-၉-၂၀၀၄  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
630အႏၱရာယ္ကင္ေအာင္ေနကြယ္  ၉-၄-၂၀၀၈ ေအးသာယာPlayDownload
631ေအာင္ေတာ္မူ(၁)  ၁၀-၁၂-၂၀၀၇  လက္ပန္လွPlayDownload
632ေအာင္ေတာ္မူ(၂)  ၁၁-၁၂-၂၀၀၇  လက္ပန္လွPlayDownload
633ေအာင္ေတာ္မူ(၃)  ၁၂-၁၂-၂၀၀၇  လက္ပန္လွPlayDownload
634ဣႁႏၵိယပစၥေယာ  ၁၇-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
635ဥပနိႆယပစၥေယာ  ၁၀-၁၀-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
636ဥာဏ္မိဥာဏ္ဖ၂၆-၁၀-၂၀၀၆  မႏ ၱေလးPlayDownload
637ဥာဏ္ယွဥ္တဲ့ကံ တရားေတာ္ ၄-၅-၂၀၀၉PlayDownload
638 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၁)  ၁၃-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
639 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၂)  ၁၄-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
640 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၃)  ၁၅-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
641 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၄)  ၁၆-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
642 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၅)  ၁၇-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
643 ၂၀၀၈ခုႏွစ္၊ သႀကၤန္သင္တန္း(၆)  ၁၈-၄-၂၀၀၈  မိဂဒါဝုန္PlayDownload
644၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၁)  ၁၃-၄-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
645၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၂)  ၁၄-၄-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
646၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၃)  ၁၅-၄-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
647၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၄)  ၁၆-၄-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload
648၂၀၀၇ခုႏွစ္သႀကၤန္သင္တန္း(၅)  ၁၇-၄-၂၀၀၇ မိဂဒါဝုန္PlayDownload