ပခုကၠဴ ေလယာဥ္ကြင္း ဆရာေတာ္ အရွင္ေဇာတိက

NoTitle
1http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
2http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
3http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
4http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
5http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
6http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
7http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
8http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
9http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
10http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
11http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
12http://dhammadownload.com/MP3Library/Mogok-Mp3-Ver2/PlayDownload
13ကထိန္တရားPlayDownload
14ကုသိုလ္ဘယ္လို လုပ္ရမယ္PlayDownload
15ေကာင္းျမတ္တဲ့ အေမြPlayDownload
16ခ်စ္လွ်င္ မ်က္ရည္ က်ရမယ္PlayDownload
17ခ်စ္သူ၊ မုန္းသူ မရွိေအာင္ေနPlayDownload
18ခ်မ္းသာျခင္း (၅)မ်ဳိးPlayDownload
19ခႏၶာ့ ပတ္၀န္းက်င္PlayDownload
20ခႏၶာ့ျဖစ္စဥ္PlayDownload
21ဆင္းရဲျခင္းရဲ႕ လက္သည္PlayDownload
22တရားနာတဲ့နည္းPlayDownload
23တရားနာနည္းPlayDownload
24တရားသေဘာPlayDownload
25တရားေတာ္ ၀၁-၀၅-၂၀၁၃PlayDownload
26တရားေတာ္ ၀၂-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
27တရားေတာ္ ၀၃-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
28တရားေတာ္ ၀၆-၀၂-၂၀၁၀PlayDownload
29တရားေတာ္ ၀၆-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
30တရားေတာ္ ၁၀-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
31တရားေတာ္ ၁၅-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
32တရားေတာ္ ၁၆-၀၃-၂၀၁၀PlayDownload
33တရားေတာ္ ၁၇-၀၁-၂၀၁၀PlayDownload
34တရားေတာ္ ၂၅-၀၄-၂၀၁၃PlayDownload
35တရားေတာ္ ၂၆-၀၄-၂၀၁၃PlayDownload
36တရားေတာ္မ်ား (၁)PlayDownload
37တရားေတာ္မ်ား (၁၀)PlayDownload
38တရားေတာ္မ်ား (၁၁)PlayDownload
39တရားေတာ္မ်ား (၁၂)PlayDownload
40တရားေတာ္မ်ား (၁၃)PlayDownload
41တရားေတာ္မ်ား (၁၄)PlayDownload
42တရားေတာ္မ်ား (၁၅)PlayDownload
43တရားေတာ္မ်ား (၁၆)PlayDownload
44တရားေတာ္မ်ား (၁၇)PlayDownload
45တရားေတာ္မ်ား (၂)PlayDownload
46တရားေတာ္မ်ား (၃)PlayDownload
47တရားေတာ္မ်ား (၄)PlayDownload
48တရားေတာ္မ်ား (၅)PlayDownload
49တရားေတာ္မ်ား (၆)PlayDownload
50တရားေတာ္မ်ား (၇)PlayDownload
51တရားေတာ္မ်ား (၈)PlayDownload
52တရားေတာ္မ်ား (၉)PlayDownload
53ဒုကၡ၏ လက္သည္PlayDownload
54ဒါနဆိုတာ အ႐ွဴခံPlayDownload
55ဓမၼ လက္ဆင့္ကမ္းပြဲPlayDownload
56ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ အထားအသိုPlayDownload
57ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ အႏုေလာမPlayDownload
58ပဋိစၥသမုပၸာဒ္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္PlayDownload
59ပုဂၢိဳလ္ (၁၀)မ်ဳိးPlayDownload
60ပုထုဇဥ္PlayDownload
61ျပံဳးေသ မဲ့ေသPlayDownload
62ဗုဒၶနည္းPlayDownload
63ဘ၀ေအာင္ျမင္ေရး နည္းလမ္းPlayDownload
64ဘဝဆည္းဆာPlayDownload
65ဘုရားရဲ႕၀ါဒPlayDownload
66ေဘးရန္ကင္းကြာ သက္တမ္းရွည္နည္းPlayDownload
67မမွိတ္မသုန္ ခိုင္ခိုင္မာမာ မွန္ရာကိုယံုPlayDownload
68ေယာဂီက်င့္ဖြယ္ သီလ(၆)သြယ္PlayDownload
69ေလာကဓံPlayDownload
70၀ဋ္သံုးပါး ႏွင့္ ေက်းဇူးတရားPlayDownload
71ေ၀ဒနာ ႐ွဴပြားနည္းPlayDownload
72ေ၀ယ်ေ၀စၥ အဆံုးအမPlayDownload
73သစၥာကူPlayDownload
74သံသရာဆိုတာ ေခါင္းေျပာင္းတဲ့ အလုပ္PlayDownload
75ေသာတပန္PlayDownload
76အခ်ိန္ နဲ႔ ဥာဏ္လဲပါPlayDownload
77အလုပ္ေပးတရား ၀၅-၀၂-၂၀၁၀PlayDownload
78အလုပ္ေပးတရား ၀၆-၀၂-၂၀၁၀PlayDownload
79အလုပ္ေပးတရား ၀၇-၀၂-၂၀၁၀PlayDownload
80အလုပ္ေပးတရား ၀၈-၀၂-၂၀၁၀PlayDownload
81အလုပ္ေပးတရား ၁၈-၀၁-၂၀၁၀PlayDownload
82အားကိုးစရာPlayDownload
83အာဟာရ သံုးေဆာင္နည္းPlayDownload
84အိုးကေလးျဖည့္ သံသရာPlayDownload
85အေမ့အတြက္သာPlayDownload
86အၾကာင္း ႏွင့္ အက်ဳိးPlayDownload
87အၾကာင္း ႏွင့္ အက်ဳိး (ဥပမာ)PlayDownload
88ေအာင္ျမင္ျခင္းPlayDownload
89ဥပေစၥဒ ဒိ႒ိ ပယ္ခန္းPlayDownload