ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီရိ ဘဒၵႏ ၱေရဝတ မဟာေထရ္

NoTitle
1 PlayDownload
2ေက်းဇူးရွင္ေမဃဝတီ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး သီရိ ဘဒၵႏ ၱေရဝတ မဟာေထရ္ရြတ္ဆို ပူေဇာ္ေသာ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ား ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PlayDownload