စကၤာပူျမန္မာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ ဦးပညာဝံသ

NoTitle
1၁-၃-၂၀၀၃ဘာ၀နာ တရားPlayDownload
2၁၂-၃-၂၀၀၅  PlayDownload
3၁၃-၁၁-၂၀၀၄ သကၤန္းမွာကထိန္ ေက်ာင္းမွာသိမ္PlayDownload
4၁၇-၈-၂၀၀၂ ေလာကလည္းမဖ်င္း၊ ဓမၼလည္းမယြင္းPlayDownload
5၁၉-၃-၂၀၀၅  PlayDownload
6၂၃-၁၁-၂၀၀၂ ဧတဒဂၤရ ေသာဏေထရ္ ဘိကၡဳနီမ၏အျမတ္ဆုံး တရားPlayDownload
7၂၈-၉-၂၀၀၂ ခင္ပြန္းႀကီး (၁၀) ပါးPlayDownload
8၃-၂-၂၀၀၁ နိဗာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရား PlayDownload
9၃၀-၁၁-၂၀၀၂ ရင္ႏွစ္သည္းခ်ာရွင္ရာဟုလာအား ေဟာၾကားသည္႕ ၾသ၀ါဒ ေဒသနာPlayDownload
10၅-၁၀-၂၀၀၂ ဗုဒၶဘာသာ ညီၫြတ္စြာသာသနာျပဳက်င့္နည္းPlayDownload
11၅-၃-၂၀၀၅ အကြၽတ္တရားPlayDownload
12၇-၆-၂၀၀၃ ဒါနကထာ၊ သီလကထာ၊  PlayDownload