ျမေက်ာက္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲေခမာစာရ

NoTitle
1၁၉-၅-၂၀၀၂ ရက္ ေန႔၊ ညေန - ေလာကႀကီးကိုဘယ္သူႀကီးစိုးပါသလဲPlayDownload
2၂-၆-၂၀၀၂ ရက္ ေန႔၊ ညေန - ခ်မ္းသာၿခင္းသည္မဂၤလာတပါးPlayDownload
3၃၁-၁၂-၂၀၁၁ ရက္၊ ညေန ၇နာရီ - မဂၢင္ ရွစ္တန္ တရားမွန္ကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္(Burmese Buddhist Temple Singapore) mp3PlayDownload