ေယာဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသီရိႏၵာဘိဝံသ

NoTitle
1  ကိုယ့္ကိုကိုယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေဘးမေၾကာက္    ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
2 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္ လူအစစ္     ရန္ကင္းPlayDownload
3 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္ လူအစစ္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
4 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ႏိုင္ စြမ္းအားပိုင္    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
5 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္    ဆူးေလPlayDownload
6 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
7 ကိုယ့္ကိုကိုယ္ႏိုင္စြမ္းအားပိုင္    ေျမာက္ဒဂုံPlayDownload
8 ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္ခပ္သုတ္သုတ္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
9 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ခပ္သုတ္သုတ္    မဂၤလဗ်ဴဟာPlayDownload
10 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥထုပ္    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
11 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္    တာေမြPlayDownload
12 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
13 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
14 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္    အလုံPlayDownload
15 ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္   ပုဇြန္ေတာင္PlayDownload
16 ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ ေကာင္းရာေရာက္    သာေကတPlayDownload
17 ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ေလွ်ာက္ ေကာင္းရာေရာက္    အလုံPlayDownload
18 ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး လူ႕တန္ဖိုး    ကေလးPlayDownload
19 ကုသိုလ္ဂုဏ္ရွိန္ လူ႕အရွိန္    တာေမြPlayDownload
20 ကုသိုလ္ထုံမႊန္း နိဗၺာန္လမ္း    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
21 ကုသိုလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝ   သန္လွ်င္PlayDownload
22 ေကာင္းတာရွိမွ လိုတာရ    ေျမာက္ဥကၠလာPlayDownload
23 ေက်ာင္း၏ေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    ေျမာက္ဒဂုံPlayDownload
24 ေက်ာင္း၏ေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
25ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ခ်စ္လူအစစ္     သာေကတPlayDownload
26ကိုယ့္ကိုႏိုင္မွ စြမ္းအားရ     တာေမြPlayDownload
27ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ခပ္သုတ္သုတ္    တာေမြPlayDownload
28ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္     အလုံPlayDownload
29ကိုယ္ပိုင္အလုပ္ ဥစၥာထုပ္    တာေမြPlayDownload
30ကုသိုလ္လည္းရဝမ္းလည္းဝ     သန္လွ်င္PlayDownload
31 ခ်စ္ခင္ညီညြတ္ ေမတၱာဓါတ္    မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
32 ခႏၶာကိုယ္ အလုပ္ခပ္သုတ္သုတ္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
33 ဆင္းရဲ၏ေနာက္ ခ်မ္းသာေရာက္    တာေမြPlayDownload
34 စင္ၾကယ္ျမင့္ျမတ္ လူ႕စိတ္ဓါတ္    အလုံPlayDownload
35 စားဖြယ္ေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူးPlayDownload
36 စိတ္ကိုႏိုင္မွ ခ်မ္းသာရ    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
37 စိတ္ဓါတ္ျမင့္တင္ စြမ္းအားရွင္    ကေလးPlayDownload
38 စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္ ပညာရ်င္    ကေလးPlayDownload
39 စိတ္ဓါတ္ၿငိမ္းခ်မ္း လူ႕အစြမ္း    မဂ္လဗ်ဴဟာPlayDownload
40 စိတ္ဓြတ္ျမႇင့္တင္ ကံထူးရွင္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
41 စိတ္ေကင္းထားက မိတ္ေကာင္းရ    ပဲခူးPlayDownload
42 စိတ္ေကာင္းထားက မိတ္ေကာင္းရ    မဂၤလာဒုံPlayDownload
43 စိတ္ေအးစရာ မဂၤလာ    ဗဟန္းPlayDownload
44 စိတ္ေအးစရာ လူ႕ခ်မ္းသာ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
45 စိတ္ေအးစရာ လူ႕ခ်မ္းသာ    လိႈင္PlayDownload
46 စိတ္ေအးစရာ သာသနာ    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
47 စိတ္ေအးစရာ အားေလးျဖာ    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
48 စိတ္ေအးစရာအားေလးျဖာ    လိႈင္PlayDownload
49 စိန္တလုံး    ဗဟန္းPlayDownload
50 စြမ္းရည္သုံးတန္ အာမခံ   ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
5129-11-2002 စိတ္ဓာတ္ၿငိမ္းခ်မ္း လူ႔႔႔အစြမ္းPlayDownload
52စိတ္ကိုထိန္းေၾကာင္း အခ်ိန္ေကာင္း    သာေကတPlayDownload
53စိတ္ထားေကာင္းက မိတ္ေကာင္းရ     ကေလးPlayDownload
54 တရားစုေဆာင္း ခ်မ္းသာေၾကာင္း    ပဲခူးPlayDownload
55 တရားစုေဆာင္း ခ်မ္းသာေၾကာင္း    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
56 တရားစုေဆာင္း၊ အေဖာ္ေကာင္း    တာေမြPlayDownload
57 တရားတန္ခိုး စြမ္းအာတိုး    ၿမိတ္PlayDownload
58 တရားရေအး အၿမိဳက္ေဆး    မဂ္လဗ်ဴဟာPlayDownload
59 တရားအသိလူ႕မ်က္စိPlayDownload
60 တရားအသိလူ႕မ်က္စိ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
61 တရားအသိလူ႕မ်က္စိ    ဗဟန္းPlayDownload
62 တရားေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    တာေမြPlayDownload
63 တရားေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    ပုဇြန္ေတာင္PlayDownload
64 တရားေဆာင္သူစိတ္မပူ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
65 တရားေရေအး အႃမိႈက္ေဆး    ဒဂုံPlayDownload
66 တရားေရေအးအၿမိဳက္ေဆး    ဗဟန္းPlayDownload
67 ႏႈတ္ဆက္မဂၤလာ    သာေကတPlayDownload
68တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း လူ႕အစြမ္း     ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
69တရားစုဆာင္းအေဖာ္ေကာင္း     လႉိင္PlayDownload
70တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း     ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
71တရားစုေဆာင္းခ်မ္းသာေၾကာင္း    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
72တရားမေမ့ဘုရားေန႕    မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
73တရားအသိလူ႕မ်က္စိ     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
74တရားအသိလူ႕မ်က္စိ     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
75တရားအသိလူ႕မ်က္စိ     တိပိဋကပူဇာPlayDownload
76တရားအသိလူ႕မ်က္စိ     မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
77တရားေဆာင္သူစိတ္မပူ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
78တရားေလးေထြက်က္သေရ     လိႉင္PlayDownload
79 ထိုက္တန္သူမွ ေကာင္းတာရ    စက္မႈ(၁)ဓမၼာရုံPlayDownload
80ထိုက္တန္သူမွေကာင္းတာရ     ဆူးေလPlayDownload
81 နေမာဗုဒၶႆ    လိႈင္PlayDownload
82 နေမာဗုဒၶႆ    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
83နေမာဗုဒၶႆ    လႉိင္PlayDownload
84 ပစၥည္းတန္ဖိုး လူ႕တန္ဖိုး     ေက်ာက္ေျမာင္းPlayDownload
85 ပညာဦးစီးအလႉႀကီး     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
86 ပညာဦးစီးအလႉႀကီး    ဗဟန္းPlayDownload
87 ပုညႀကိယဝတၱဳသုတၱန္    တြံေတးPlayDownload
88 ပ႒ာန္းေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
89 ပ႒ာန္းေက်းဇူးစြမ္ရည္ထူး   တာေမြPlayDownload
90 ပ႒ာန္းေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး   သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
91  ဗိုလ္   မဂၤလာဒုံPlayDownload
92 ဗုဒၶရတနာ အားကိုးပါ    ဗဟန္းPlayDownload
93ဗုဒၶလမ္းညႊန္အက်င့္မွန္     မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
94ဗုဒၶလမ္းညႊန္အက်င့္မွန္    မဟာဝိဇယေစတီPlayDownload
95ဗုဒၶေက်းဇုးစြမ္းရည္ထူး    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
96ဗုဒၶေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူးမ်ား     စမ္ေခ်ာင္းPlayDownload
97 ဘဝစာေမးပြဲ    ဗဟန္းPlayDownload
98 ဘဝတစ္ေခါက္ ခဏေရာက္    ကေလးPlayDownload
99 ဘဝတန္ဖိုး လူ႕တန္ခိုး    မႏ ၱေလးPlayDownload
100 ဘဝတန္ဖိုးလူ႕တန္ခိုး    စမ္ေခ်ာင္းPlayDownload
101 ဘဝပင္လယ္ ခရီးသာ္    သာေကတPlayDownload
102 ဘဝလက္ေဆာင္ စြမ္းအားေျပာင္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
103 ဘဝလက္ေဆာင္ စြမ္းအားေျပာင္   စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
104 ဘဝေဝစုျမတ္ေကာင္းမႈ    ဆက္သြယ္ေရးPlayDownload
105 ဘဝေဝစုျမတ္ေကာင္းမႈ    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
106 ဘုရားဆုံးမၾသဝါဒ    မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
107 ေဘာဇဥ္ေက်းဇူးစြမ္ရည္ထူး    သာေကတPlayDownload
108ဘဝဇာတ္ခုံပုံစံစုံ     မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
109ဘဝတစ္ေခါက္ခဏေရာက္     လႉိင္PlayDownload
110ဘဝတန္ဖိုးလူ႕တန္ခိုး     ဗဟန္းPlayDownload
111ဘဝတန္ဖိုးလူ႕တန္ခိုး    လက္ပန္၊ဂန္႕ေဂါPlayDownload
112ဘဝေဝစုျမတ္ေကာင္းမႉ     ေျမာက္ဥကၠလာPlayDownload
113ဘဝျပင္က်ယ္ခရီးသည္    ကေလးPlayDownload
114 မီးသတိျပဳ    စမ္ေခ်ာင္းPlayDownload
115 မီးသတိျပဳ    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
116 ေမတတာတရားလူ႕စြမ္းအား    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
117 ေမတၱာပန္းခိုင္ သုံးပြင့္ဆိုင္    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
118 ေမတၱာပန္းခိုင္ သုံးပြင့္ဆိုင္    ေထာက္ၾကန္႕PlayDownload
119 ေမတၱာပန္းခိုင္ သုံးပြင့္ဆိုင္   မဂၤလာဒုံPlayDownload
120 ေမတၱာလက္တြဲ ကုသိုလ္ပြဲ    ေညာင္တုန္းPlayDownload
121 ေမတၱာလြမ္းၿခဳံ ေဘးရန္လုံ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
122 ေမတၱာအလုပ္ အႏွစ္ခ်ဳပ္    သာေကတPlayDownload
123 ေမတၱာေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    တာေမြPlayDownload
124 ေမတၱာေက်းဇူး စြမ္းရည္ထူး    ရန္ကင္းPlayDownload
125 ေမတၱာေက်းဇူး စြမ္ရည္ထူး    ေလးေထာင့္ကန္PlayDownload
126 ေမတၱာေက်းဇူး စြမ္ရည္ထူး   ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
127 ေမတၱာေပါင္းစု စိန္ရတု    သထုံPlayDownload
128 ေမတၱာေပါင္းစု ေရႊရတု    လမ္းမေတာ္PlayDownload
129 ေမတၱာေပါင္းစု ျမတ္ေကာင္မႈ      ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
130 ေမတၱာေပါင္စု ျမတ္ေကာင္းမႈ    ပဲခူးPlayDownload
131 ေမတၱာေပါင္းစု ျမတ္ေကာင္းမႈ    ဗဟန္းPlayDownload
132 ေမတၱာေပါင္းစု ျမတ္ေကာင္းမႈ    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
133 ေမတၱာေပါင္းစု ျမတ္ေကာင္းမႈ    ရန္ကင္းPlayDownload
134 ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႈ    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
135 ေမတၱာႏွလုံး အလွဆု့း    တာေမြPlayDownload
136 ေမတၱာႏွလုံး အလွဆုံး    ပဲခူးPlayDownload
137 ေမတၱာႏွလုံး အလွဆုံး    လႈိင္PlayDownload
138 ေမတၱာႏွလုံး အလွဆုံး    သာေကတPlayDownload
139 ေမတၱာႏွလံုး အလွဆုံး   တာေမြPlayDownload
140 ေမတၱာႏွလုံး အလွဆုံး   ပန္းဘဲတန္းPlayDownload
141 ေမတၱႏွလုံး အလွဆုံး    ပဲခူးPlayDownload
142 ေျမသန္႕မဂၤလာ    ကေမၻာဇအိမ္ရာPlayDownload
1432-2-1996 ေမတၲာတရား လူ႔႔႔စြမ္းအား(၁)PlayDownload
144ေမတၱာကိုင္စြဲ ေအာင္ရၿမဲ    သာေကတPlayDownload
145ေမတၱာတရားလူစြမ္းအား    အင္းစိန္PlayDownload
146ေမတၱာပန္းခိုင္ သုံးပြင့္ဆိုင္     အလုံPlayDownload
147ေမတၱာပန္းခိုင္ သုံးပြင့္ဆိုင္     ေျမာက္ဥကၠလာPlayDownload
148ေမတၱာလက္တြဲကုသ္ုလ္ပြဲ     ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
149ေမတၱာလက္ေဆာင္စြမ္းအားေျပာင္     မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
150ေမတၱာလႊမ္းၿခံဳ ေဘးရန္လုံ    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
151ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     က်ိဳကၠဆံPlayDownload
152ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
153ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     ပဲခူးPlayDownload
154ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     ေတာင္ဥကၠလာပPlayDownload
155ေမတၱာေက်းဇူးစြမ္ရည္ထူး    သာေကတPlayDownload
156ေမတၱာေပါင္းစုစိန္ရတု    ေညာင္တုန္းPlayDownload
157ေမတၱာေပါင္းစုျမတ္ေကာင္းမႉ     ဗဟန္းPlayDownload
158ေမတၱာႏွလုံးအလွဆုံး    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
159ေမတၱေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး     တာေမြPlayDownload
160ေမတၱႏွလုံအလွဆုံး     ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
161ယဥ္ေက်းလိမ္မာ လူခ်မ္းသာ     သာေကတPlayDownload
162ယဥ္ေက်းလိမၼာအားကိုးရာ     ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
163ယဥ္ေက်ူလိမၼာအားကိုးရာ    မႏၱေလးPlayDownload
164 ရဲရင့္စြန္႕စား မိန္းမသား    တာေမြPlayDownload
165 ရဲရင့္စြန္႕စား မိန္းမသား   စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
166 လက္ေတြ႕အလုပ္ ေမတၱာသုတ္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
167 လုပ္အားတန္ဖိုး လူ႕တန္ခိုး    မရမ္ကုန္းPlayDownload
168 လူ၏စြမ္းအား ျမတ္တရား    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
169 လူ၏စြမ္းအား ျမတ္တရား    မဂၤလာဗ်ဴဟာPlayDownload
170 လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား    ကုန္သည္မ်ားဟိုတယ္PlayDownload
171 လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား    ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
172 လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား    ေျမာက္ဒဂုံPlayDownload
173 လူေတာ္လူေကာင္း လြတ္ၿငိမ္ေၾကာင္း    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
174 ႏွလုံးသားဝယ္ တရားတည္    ပုဇြန္ေတာင္PlayDownload
175 ႏွလုံးသားဝယ္ တရားတည္    ဗဟန္းPlayDownload
176 ႏွလုံးသားဝယ္ ဘုရားတည္ PlayDownload
177 ႏွလုံးသားဝယ္ ဘုရားတည္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
178 ႏွလံုးသားဝယ္ ဘုရာတည္    သာေကတPlayDownload
179 ႏွလုံးသားဝယ္ ဘုရာဒတည္   မရမ္းကုန္းPlayDownload
180လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရားPlayDownload
181လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား     မဂၤလာဒုံPlayDownload
182လူ၏စြမ္းအားျမတ္တရား     မဟာဝိဇယေစတီPlayDownload
183ႏွလံုးသားဝယ္ဘုရားတည္     မဂၤလဗ်ဴဟာPlayDownload
184 သတိစြဲကိုင္ ႏႈတ္ဆက္ပြဲ    ရန္ကင္းPlayDownload
185 သမုဒၵရာ ဝမ္းတထြာ    သာေကတPlayDownload
186 သမုဒၵရာဝမ္တစ္ထြာ    အင္းစိန္PlayDownload
187 သမုဒၵရာဝမ္တထြာ    သန္လွ်င္PlayDownload
188 သမုဒၵရာဝမ္းတထြာ   အင္းစိန္PlayDownload
189 သာဓုသုံးပါးျမတ္တရား    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
190 သုတေက်းဇူးစြမ္ရည္ထး    အင္းစိန္PlayDownload
191 သုံးပါးျမတ္စြာ မဂၤလာ    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
192သုံးပါးျမတ္စြာ ကိုးကြယ္ရာ     ဗိုလ္တစ္ေထာင္PlayDownload
193  အသိးတရာအညွာတခု    အလုံPlayDownload
194  အသိးတရာအညႇာတခု    ေျမာက္ဒဂုံPlayDownload
195  အား   ဗဟန္းPlayDownload
196  အား   ေတာင္ဒဂုံPlayDownload
197 အခ်ိန္ကိုထိန္း အပူျငမ္း    သာေကတPlayDownload
198 အဆင္းအတက္ လမ္းႏွစ္ဘက္    သာေကတPlayDownload
199 အဆင္းအတက္လမ္းႏွစ္ဘက္    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
200 အမွန္တရား  လူတရား   ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
201 အမွန္တရားလူ႕စြမ္းအား    ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
202 အမွန္ေလးပါး ျမတ္တရား     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
203 အမွန္ေလးပါး ျမတ္တရား    စမ္ေခ်ာင္းPlayDownload
204 အလႉေက်းဇူး စြမ္ရည္ထူး    ကေလးPlayDownload
205 အလႉေက်းဇူးစြမ္းရည္ထူး    ကေလးPlayDownload
206 အသိစင္ၾကယ္ စြမ္းရည္ႂကြယ္    ေျမာက္ဥကၠလာPlayDownload
207 အသိစင္ၾကယ္စြမ္းရည္ႂကြယ္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
208 အသိဆန္းၾကယ္ အႏွစ္ႂကြယ္    မင္းကြန္းPlayDownload
209 အသိထူးျခား လူ႕စြမ္းအား    မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
210 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္     ဗဟန္းPlayDownload
211 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္    တာေမြPlayDownload
212 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္    တာေမြPlayDownload
213 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္    ဒဂုံPlayDownload
214 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
215 အသိမွန္ကန္ အဖိုးတန္   ဆူးေလPlayDownload
216 အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
217 အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္    ၾကည္႕ျမင္တိုင္PlayDownload
218 အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္    ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
219 အသိအမွန္ အဖိုးတန္    ဗဟန္းPlayDownload
220 အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခု    ကန္ေတာရPlayDownload
221 အသီးတစ္ရာ အညႇာတစ္ခု    ဗိုလ္တေထာင္PlayDownload
222 အသီးတရာ အညႇာတစ္ခု    ဥကၠံPlayDownload
223 အသီးတရာအညႇာတစ္ခု    ဒဂုံPlayDownload
224 အသြားမတတ္ မ်က္ေျချပတ္    ၿမိတ္PlayDownload
225 အိမ္တြင္းမဂၢင္ လူ႕က်င့္စဥ္    ကေလးPlayDownload
226 အိမ္တြင္းမဂၢင္ လူ႕က်င့္စဥ္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
227 အိမ္တြင္းမဂၢင္ လူ႕က်င့္စဥ္    စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
228 အၾကမ္းအႏု စိတ္ကိုလု    ကေလးPlayDownload
229အခ်ိန္တနဖိုးလူ႕တန္ဖိုး     ပညာေရာတကၠသိုလ္PlayDownload
230အခ်ိန္တန္ဖိုးလူ႕တန္ဖိုး     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
231အသိးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု     ေျမာက္ဥကၠလာPlayDownload
232အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္     တာေမြPlayDownload
233အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္     တာေမြPlayDownload
234အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္     ရန္ကင္းPlayDownload
235အသိမွန္ကန္ကိုယ့္ဖို႕က်န္     အင္းစိန္PlayDownload
236အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္     မဂၤလာဒုံPlayDownload
237အသိမွန္ကန္အဖိုးတန္     မဂၤလာေတာင္ညြန္႕PlayDownload
238အသိလက္ဦးစြမ္ရည္ထူး     ပုဇြန္ေတာင္PlayDownload
239အသိလက္ဦးစြမ္းရည္ထူး     သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
240အသီးတစ္ရာအညွာတစ္ခု     ကေလးPlayDownload
241အသီးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု     စမ္းေခ်ာင္းPlayDownload
242အသီးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု     သာေကတPlayDownload
243အသီးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု    သဃၤန္းကၽြန္းPlayDownload
244အသီးတစ္ရာအညႇာတစ္ခု    သာေကတPlayDownload
245အသ္မွန္ကန္အဖိုးတန္    ေျမာက္ဒဂုံPlayDownload
246အား    ပဲခူးPlayDownload
247အိမ္တြင္းမဂၢင္ လူ႕က်င့္စဥ္    ရွမ္းျပည္နယ္   PlayDownload
248အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႕က်င့္စဥ္     ေတာင္ဥကၠလာPlayDownload
249အိမ္တြင္းမဂၢင္လူ႕က်င့္စဥ္    ရွမ္းျပည္နယ္PlayDownload
250ေအးျမရႊင္ၿပံဳး လူ႕ႏွလုံး     ဗိုလ္တစ္ေထာင္PlayDownload
251ေအးျမရႊင္ၿပဳံး လူ႕ႏွလုံး     မႏၱေလးPlayDownload
252  ဥပၸါဒႏိၱPlayDownload
253 ၄၅-ႏွစ္ တရားသက္    မဂၤလဗ်ဴဟာPlayDownload
254၁၃-၁၁-၁၉၉၇ဘ၀ေ၀စုေကာင္းျမတ္မႈPlayDownload
255၁၇-၇-၁၉၉၃ႏွလုံးသား၀ယ္ဘုရားတည္PlayDownload
256၂၉-၁၀-၁၉၉၉ဘ၀ပင္လယ္ ခရီးသည္ PlayDownload
257၃၀-၁-၁၉၉၈စိတ္ထားေကာင္းမွမိတ္ေကာင္းရPlayDownload
258၃၀-၁၁-၁၉၉၆ေကာင္းရာကိုေရာက္ေသခ်ာေပါက္PlayDownload