ျမစိမ္းေတာင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇာေနယ်

NoTitle
1ကံ(၄)မ်ဳိးPlayDownload
2ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ (၁)PlayDownload
3ကဆုန္လျပည့္ဗုဒၶေန႔ (၂)PlayDownload
4ကာယာႏုပႆနာ ႏွင့္ ေ၀ဒနာဆက္စပ္ပံုPlayDownload
5ကိုးကြယ္ရာအမွန္ ႏွင့္ ကိုးကြယ္ပံုPlayDownload
6ကိုယ္သာနာေစ စိတ္မနာေစနဲ႔PlayDownload
7ကုသိုလ္ကံေလးမ်ဳိးPlayDownload
8ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၁)PlayDownload
9ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၁၀)PlayDownload
10ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၂)PlayDownload
11ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၃)PlayDownload
12ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၄)PlayDownload
13ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၅)PlayDownload
14ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၆)PlayDownload
15ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၇)PlayDownload
16ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၈)PlayDownload
17ကံၾကမၼာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပညာ (၉)PlayDownload
18ေကာင္းျမတ္တရားေလးပါး (၁)PlayDownload
19ေကာင္းျမတ္တရားေလးပါး (၂)PlayDownload
20ေက်းဇူးေတာ္အနႏၲျမတ္ဗုဒၶPlayDownload
21ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾကPlayDownload
22ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက (၁)PlayDownload
23ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက (၂)PlayDownload
24ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက (၃)PlayDownload
25ခရီးခဲမွ လြန္ေျမာက္ၾက (၄)PlayDownload
26ခဲယဥ္းတရား ႏွင့္ ခဲယဥ္းတရားအယူအဆ (၁)PlayDownload
27ခဲယဥ္းတရား ႏွင့္ ခဲယဥ္းတရားအယူအဆ (၂)PlayDownload
28ခ်မ္းသာလိုလားသူေဌးသားPlayDownload
29ခ်မ္းသာအတု၊ ခ်မ္းသာအစစ္PlayDownload
30ခ်ီးေျမွာက္ႏိုင္မွ တရားရPlayDownload
31ခႏၶာေလွနဲ႔ အဏၰ၀ါေတြPlayDownload
32ခႏၶာျဖစ္ျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းတရားPlayDownload
33ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေရး (၁)PlayDownload
34ဆင္းရဲဒုကၡမွလြတ္ေျမာက္ေရး (၂)PlayDownload
35ဆန္းၾကယ္လွစြာ ကံၾကမၼာPlayDownload
36ေဆးဆရာ ႏွင့္ လူမမာPlayDownload
37စစ္မွန္ေသာအသိ၊ စစ္မွန္ေသာအျမင္PlayDownload
38စိတ္၏ ဆူးေျငာင့္မ်ား (၁)PlayDownload
39စိတ္၏ ဆူးေျငာင့္မ်ား (၂)PlayDownload
40စိတ္ကိုဆံုးမ ခ်မ္းသာရ (၁)PlayDownload
41စိတ္ကိုဆံုးမ ခ်မ္းသာရ (၂)PlayDownload
42စိတ္ရွည္ဇြဲသန္ သည္းသည္းခံ ျပဳရန္ သာသနာPlayDownload
43စိတ္သေဘာ ႏွင့္ သီလပညာPlayDownload
44စိတ္သေဘာတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
45စိတ္သေဘာတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
46စိတ္သေဘာတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
47စိတ္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း (၁)PlayDownload
48စိတ္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း (၂)PlayDownload
49စိတ္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း (၃)PlayDownload
50စိတ္အေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း (၄)PlayDownload
51ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
52ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
53ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
54ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၄)PlayDownload
55ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၅)PlayDownload
56ႏွစ္သစ္အႀကိဳတရားေတာ္ (၆)PlayDownload
57တရားစဥ္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္PlayDownload
58တရားရေၾကာင္း(၆)ပါးPlayDownload
59တရားရေၾကာင္းေလးပါးPlayDownload
60တရားသိမွခ်မ္းသာရ (၁)PlayDownload
61တရားသိမွခ်မ္းသာရ (၂)PlayDownload
62တားလို႔ မရ ေလးဌာနPlayDownload
63ေတာင္ပို႔ ဥပမာPlayDownload
64ေတာထဲကကိုရင္ေလးတစ္ပါးPlayDownload
65ေတာ္ကူးရိပ္သာေရာက္ခဲ့စဥ္ကPlayDownload
66ထူးကဲျမတ္လွကထိန္ဒါနPlayDownload
67ဒိ႒ိခြါပံုေ၀ဒနာ႐ႈပံုPlayDownload
68ဒိ႒ိတဏွာမွ အလိမ္လြတ္ေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ပံုPlayDownload
69ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
70ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
71ဒိ႒ိျဖဳတ္တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
72ဒိ႒ိႏွစ္ပါးပယ္ပံုPlayDownload
73ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ (၁)PlayDownload
74ဓမၼ ႏွင့္ အဓမၼ (၂)PlayDownload
75နံနက္ခင္းအလႉပဏာမPlayDownload
76နိယာမငါးပါး နဲ႔ အနတၱ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
77နိယာမငါးပါး နဲ႔ အနတၱ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
78နိယာမငါးပါး ႏွင့္ အနတၱ (၁)PlayDownload
79နိယာမငါးပါး ႏွင့္ အနတၱ (၂)PlayDownload
80နိယာမငါးပါး ႏွင့္ အနတၱတရားPlayDownload
81နိသမ၀ါသိတိႆမေထရ္ (အပၸမာဒ၀ဂ္)PlayDownload
82ေန၀င္ကာနီးခရီးသည္ေတြPlayDownload
83ေန၀င္ခါနီးခရီးသည္ေတြPlayDownload
84ေန႔ညတိုးပြားကုသိုလ္PlayDownload
85ပညာရေၾကာင္း (၁)PlayDownload
86ပညာရေၾကာင္း (၂)PlayDownload
87ပညာရေၾကာင္း (၃)PlayDownload
88ပညာရေၾကာင္း (၄)PlayDownload
89ပညာရေၾကာင္း (၅)PlayDownload
90ပညာရေၾကာင္း (၆)PlayDownload
91ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး (၁)PlayDownload
92ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး (၂)PlayDownload
93ပုဂၢဳိလ္(၄)မ်ဳိးPlayDownload
94ပုဂၢဳိလ္ေလးမ်ဳိးPlayDownload
95ပုထုစဥ္ ႏွင့္ ေသာတပန္ ထူးျခားပံု (၁)PlayDownload
96ပုထုစဥ္ ႏွင့္ ေသာတပန္ ထူးျခားပံု (၂)PlayDownload
97ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္ (၁)PlayDownload
98ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္ (၂)PlayDownload
99ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္ (၃)PlayDownload
100ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္ (၄)PlayDownload
101ေပါက္ပင္ဘာေၾကာင့္ ကိုင္းရတယ္ (၅)PlayDownload
102ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္PlayDownload
103ဘ၀ ႏွင့္ ေလာကဓံPlayDownload
104ဘ၀ဆိုတာအၾကြးပဲPlayDownload
105ဘ၀တန္ဖိုး (၁)PlayDownload
106ဘ၀တန္ဖိုး (၂)PlayDownload
107ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရး တရားေတာ္PlayDownload
108ဘ၀အျမင္တရားေတာ္PlayDownload
109ဘ၀အျမင္သစ္PlayDownload
110ဘုရားဖူးျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
111ဘုရားအဆံုးအမလိုက္နာၾကPlayDownload
112ဘုရားအေျဖPlayDownload
113ေဘးရန္ကင္းေစ (၁)PlayDownload
114ေဘးရန္ကင္းေစ (၂)PlayDownload
115ေဘးရန္ကင္းေစ (၃)PlayDownload
116မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း (၁)PlayDownload
117မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း (၂)PlayDownload
118မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း (၃)PlayDownload
119မဟာဓမၼိက ဥပသကာPlayDownload
120မိမိေကာင္းမႈအေၾကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစPlayDownload
121မိမိေကာင္းမႈအေၾကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ (၁)PlayDownload
122မိမိေကာင္းမႈအေၾကာင္းျပဳေတာင္းဆုျပည့္ပါေစ (၂)PlayDownload
123မဲ့ေသျပံဳးေသ (၁)PlayDownload
124မဲ့ေသျပံဳးေသ (၂)PlayDownload
125မွန္ကန္စြာ အားထုတ္ ေအာင္ျမင္ေရးPlayDownload
126မၿပီးေသးတဲ့မီးေဘးPlayDownload
127ေမတၱာစြမ္းအား တရားေတာ္PlayDownload
128ျမစိမ္းေတာင္ဓမၼျမင္ကြင္းက်ယ္PlayDownload
129ျမတ္ေသာေမတၱာ 21 Feb 2010 singapore (mp3 -128kbps)PlayDownload
130ျမတ္ေသာေမတၱာ 21 Feb 2010 singapore (mp3 -16kbps)PlayDownload
131ယကၠန္းသည္မေလးအေၾကာင္းPlayDownload
132ေယာဂီမ်ား သတိထားစရာ (၁)PlayDownload
133ေယာဂီမ်ား သတိထားစရာ (၂)PlayDownload
134ေယာနိေသာမနသိကာရ၊ အေယာနိေသာမနသိကာရPlayDownload
135ရည္႐ြယ္ခ်က္(၄)မ်ဳိးPlayDownload
136ရဟန္း၀တ္ရျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္PlayDownload
137ေရကူသမား(၇)ေယာက္PlayDownload
138ေရဥပမာPlayDownload
139ေရဥပမာPlayDownload
140ေရာင့္ရဲႏိုင္မွ တရားရPlayDownload
141ေရွာင္ရွားႏိုင္မွလြတ္ေျမာက္ရPlayDownload
142႐ႈမွတ္သိျမင္နိဗၺာန္၀င္ (၁)PlayDownload
143႐ႈမွတ္သိျမင္နိဗၺာန္၀င္ (၂)PlayDownload
144႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၁)PlayDownload
145႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၂)PlayDownload
146႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၃)PlayDownload
147႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၄)PlayDownload
148႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၅)PlayDownload
149႐ႈမွတ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္းစစ္ျခင္း (၆)PlayDownload
150(လက္၊နား၊ကိုယ္) ရဲ႕ အဆင္းတန္ဆာ (၃)မ်ဳိးPlayDownload
151လကၡဏာမ်ား (၁)PlayDownload
152လကၡဏာမ်ား (၂)PlayDownload
153လကၡဏာမ်ား (၃)PlayDownload
154လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္ (၁)PlayDownload
155လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္ (၂)PlayDownload
156လမ္းမွန္ကိုေလွ်ာက္ေစခ်င္ပါသည္ (၃)PlayDownload
157လမ္းႏွစ္သြယ္PlayDownload
158လမ္းႏွစ္သြယ္PlayDownload
159လံုလ၀ီရိယအေရးႀကီးပံု (၁)PlayDownload
160လံုလ၀ီရိယအေရးႀကီးပံု (၂)PlayDownload
161လူတို႔ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေလးပင္ (၁)PlayDownload
162လူတို႔ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေလးပင္ (၂)PlayDownload
163လူတို႔ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေလးပင္ (၃)PlayDownload
164လူတို႔ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေလးပင္ (၄)PlayDownload
165လူတို႔ျပည္တြင္ သစ္ပင္ေလးပင္ (၅)PlayDownload
166လူမမာဥပမာPlayDownload
167လူမမာဥပမာPlayDownload
168လူေလးေယာက္နဲ႔ လမ္းသံုးသြယ္PlayDownload
169လြတ္လပ္ေရးတရားေတာ္PlayDownload
170လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၁)PlayDownload
171လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၂)PlayDownload
172လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၃)PlayDownload
173လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၄)PlayDownload
174လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၅)PlayDownload
175လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၆)PlayDownload
176လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၇)PlayDownload
177လြတ္ေျမာက္ေရးလယ္သမား (၈)PlayDownload
178ေလးနက္တဲ့တရားေတာ္PlayDownload
179ေလာက၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ (၁)PlayDownload
180ေလာက၏လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ (၂)PlayDownload
181ေလာကကိုဆန္တက္ျခင္း (၁)PlayDownload
182ေလာကကိုဆန္တက္ျခင္း (၂)PlayDownload
183ေလာကကိုဆန္တက္ျခင္း (၃)PlayDownload
184ေလာကကိုဆန္တက္ျခင္း (၄)PlayDownload
185ေလာကကိုဆန္တက္ျခင္း (၅)PlayDownload
186ေလာကဓံနဲ႔ ဓမၼခဏ္PlayDownload
187ေလာကသုတၱန္တရားPlayDownload
188၀ဋ္ေၾကြး တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
189၀ဋ္ေၾကြး တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
190၀ဋ္ေၾကြး တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
191၀ဋ္ေၾကြး တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
192၀ဋ္ေၾကြးဆပ္မွ နိဗၺာန္ရ (၁)PlayDownload
193၀ဋ္ေၾကြးဆပ္မွ နိဗၺာန္ရ (၂)PlayDownload
194၀ဋ္ေၾကြးဆပ္မွ နိဗၺာန္ရ (၃)PlayDownload
195၀ိတကၠသံဌာန (၁)PlayDownload
196၀ိတကၠသံဌာန (၂)PlayDownload
197၀ိတကၠသံဌာနသုတၱန္PlayDownload
198၀ိပႆနာ ႏွင့္ ဥာဏ္ပည္PlayDownload
199၀ိပႆနာက်င့္စဥ္PlayDownload
200၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ (၁)PlayDownload
201၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ (၂)PlayDownload
202၀ိပႆနာတရားသိေကာင္းစရာ (၃)PlayDownload
203၀ိပႆနာတရားအက်ဳိးမ်ား (၁)PlayDownload
204၀ိပႆနာတရားအက်ဳိးမ်ား (၂)PlayDownload
205၀ိပႆနာထူးျခားတဲ့တရားPlayDownload
206၀ိပႆနာသေဘာတရားမ်ားPlayDownload
207၀ိပႆနာအက်ဳိးေက်းဇူးPlayDownload
208၀ိပႆနာအေျခခံတရားေတာ္PlayDownload
209၀ိပႆနာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၁)PlayDownload
210၀ိပႆနာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၂)PlayDownload
211၀ိပႆနာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၃)PlayDownload
212၀ိပႆနာအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ (၄)PlayDownload
213၀ိပႆနာအေၾကာင္း(ေ၀ဒနာ႐ႈပံု)PlayDownload
214၀ိပႆနာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာPlayDownload
215၀ိပႆနာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁)PlayDownload
216၀ိပႆနာအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၂)PlayDownload
217၀ိပႆနာဥာဏ္မွ မဂ္ဥာဏ္သို႔PlayDownload
218၀ါမိကသုတၱန္ေတာင္ပို႔ႀကီး ဥပမာPlayDownload
219ေ၀ဒနာမွပညာသို႔ (၁)PlayDownload
220ေ၀ဒနာမွပညာသို႔ (၂)PlayDownload
221ေ၀ဒနာသံုးမ်ဳိး၊ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး (၁)PlayDownload
222ေ၀ဒနာသံုးမ်ဳိး၊ ပုဂၢိဳလ္ေလးမ်ဳိး (၂)PlayDownload
223ေ၀ဒနာႏုပႆနာPlayDownload
224ေ၀ဒနာ႐ႈနည္းတရားေတာ္PlayDownload
225သစ္တံုးႀကီးေရေမွ်ာဥပမာPlayDownload
226သစၥာတရားေတာ္PlayDownload
227သစၥာေလးပါးတရားေတာ္PlayDownload
228သစၥာေလးပါးအက်ဥ္းPlayDownload
229သစၥာေလးပါးျမတ္တရား (၁)PlayDownload
230သစၥာေလးပါးျမတ္တရား (၂)PlayDownload
231သစၥာႏွစ္ခ်ပ္သိမွတ္စရာတရားမ်ားPlayDownload
232သတိထားစရာPlayDownload
233သတိေပးတရားေတာ္PlayDownload
234သမာသတိ ႏွင့္ ကုသိုလ္တရားေတာ္PlayDownload
235သံသယကင္းေပ်ာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ (၁)PlayDownload
236သံသယကင္းေပ်ာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ (၂)PlayDownload
237သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
238သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
239သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
240သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
241သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
242သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
243သံသရာဆိုတဲ့တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
244သာသနာျပဳကုသိုလ္PlayDownload
245သိစရာက်င့္စရာ အဆင့္ဆင့္PlayDownload
246သိပံု၊ ပါယ္ပံုPlayDownload
247သီဟပေစၥကဗုဒၶါ (၁)PlayDownload
248သီဟပေစၥကဗုဒၶါ (၂)PlayDownload
249သုညတဓမၼ ႏွင့္ ေလာကဓံPlayDownload
250သုညတဓမၼကPlayDownload
251သူေဌးသားတစ္ေယာက္PlayDownload
252သူေတာ္ေကာင္း ႏွလံုးသားPlayDownload
253ေသာကၿငိမ္းေအး တရားေဆးPlayDownload
254ေသာတပန္ ႏွင့္ ပုထုဇဥ္ထူးျခားပံုPlayDownload
255ေသာတပန္ျဖစ္ေၾကာင္းPlayDownload
256ေသျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
257ၾသဃေလးပါးမွလြန္ေျမာက္ထုိက္သူPlayDownload
258အခြင့္အေရးမဆံုး႐ႈးေစနဲ႔PlayDownload
259အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ (၁)PlayDownload
260အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ (၂)PlayDownload
261အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ (၃)PlayDownload
262အနတၱ တရားေတာ္PlayDownload
263အမ်ားအျမင္ ႏွင့္ တရားအျမင္PlayDownload
264အမွား နဲ႔ အမွန္PlayDownload
265အမွား ႏွင့္ အမွန္PlayDownload
266အယူမွန္PlayDownload
267အလယ္လမ္းမွန္ (၁)PlayDownload
268အလယ္လမ္းမွန္ (၂)PlayDownload
269အသိမွန္ နဲ႔ အက်င့္မွန္PlayDownload
270အားကိုးစရာ တရားေတာ္PlayDownload
271အားထုတ္ရာမွသတိထားစရာPlayDownload
272အားေလးပါးမွ ေဘးငါးပါးတရားေတာ္PlayDownload
273အာေသ၀ိေသာပမသုတၱန္PlayDownload
274အာ႐ုံငါးပါးPlayDownload
275အိမ္တက္မဂၤလာPlayDownload
276အေနတတ္အေသျမတ္PlayDownload
277အေနတတ္အေသျမတ္ (၁)PlayDownload
278အေနတတ္အေသျမတ္ (၂)PlayDownload
279အေဖာ္ေကာင္း ႏွင့္ ဆရာေကာင္း (၁)PlayDownload
280အေဖာ္ေကာင္း ႏွင့္ ဆရာေကာင္း (၂)PlayDownload
281အျမင္သံုးပါးPlayDownload
282အျမတ္ဆံုးဒါနPlayDownload
283ေအးျမ ရႊင္ျပံဳး လူႏွလံုးPlayDownload
284ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၁)PlayDownload
285ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၂)PlayDownload
286ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၃)PlayDownload
287ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၄)PlayDownload
288ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၅)PlayDownload
289ဣေျႏၵငါးပါးဆင့္ဆင့္အား (၆)PlayDownload
290ဥာဏ္ယွဥ္ေသာဒါနPlayDownload
291ဥာဏ္သံုးမ်ဳိးPlayDownload
292ဦးျမသန္းစံ ႏွင့္ အေမးအေျဖPlayDownload
293ဧမဃိတမေထရ္ (၁)PlayDownload
294ဧမဃိတမေထရ္ (၂)PlayDownload