ပခုကၠဴ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏၲ ဣေႏၵာဘာသ

NoTitle
1ကံ ကိေလသာနဲ႕ သုံးဆယ့္တစ္ဘုံတရားေတာ္PlayDownload
2ကံ သခၤါရ ဒုကၡသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
3ကံ၊ သိ တရားေတာ္PlayDownload
4ကံပုံရိပ္လႊာ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
5ကံပုံရိပ္လႊာ (၂) တရားေတာ္PlayDownload
6ကမၼဘဝႏွင့္ ဥပပတၱိဘဝ တရားေတာ္PlayDownload
7ကမၼဝဋ္သာမရွိပါ ဝိပါကဝဋ္ မရွိသတည္း တရားေတာ္PlayDownload
8ကံဝိပါက ကိေလသာ အဟံ ငါမပါ တရားေတာ္PlayDownload
9ကံဝိပါက္ ဝိညာဏ္၊ ကမၼဝိညာဏ္၊ မိုးေရဝိညာဏ္တရားေတာ္PlayDownload
10ကံသုံးပါးမွာ မဂၢင္ပါ တရားေတာ္PlayDownload
11ကံသုံးပါးမွာ မဂၢင္ပါ တရားေတာ္PlayDownload
12ကံသုံးပါးမွာ မဂၢင္ပါ သူဟာ အရိယာျဖစ္သတည္း တရားေတာ္PlayDownload
13ကံအပ်က္ အရွိကို ၪာဏ္မဂ္အသိျဖင့္ လိုက္ျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
14ကာမ နဲ႕ ကာမဘဝ တရားေတာ္PlayDownload
15ကာယကံ တရားေတာ္PlayDownload
16ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံကို သမၼဒိ႒ိမွ ႏိုင္တယ္တရားေတာ္PlayDownload
17ကာယကို ရႈ၊ ရာဂကို မမႈ တရားေတာ္PlayDownload
18ကာလမျခာတဲ့ ဇာတိတရားေတာ္PlayDownload
19ကာေမသု ကာမသုခလႅကာႏုေယာဂနဲ႕ မဇၥ်ိမ ပဋိပဋာတရားေတာ္PlayDownload
20ကားႀကီးရပ္ရန္ တရားေတာ္PlayDownload
21ကိုင္းဟယ္...ကိုင္းဟယ္..PlayDownload
22ကိုယ္ထြက္ပစၥည္း တရားေတာ္PlayDownload
23ကိေလသဝဋ္ ကမၼဝဋ္ ဝိပါကဝဋ္ တရားေတာ္PlayDownload
24ကိေလသာကို ငါမွတ္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
25ကိေလသာတို႕ကိုသတ္ေလွ်ာက္သြာတတ္ေသာ တရားေတာ္PlayDownload
26ကိေလသာဝဋ္ေၾကာင့္ ကမၼျဖစ္ပုံ၊ကမၼဝဋ္ေၾကာင့္ ဝိပါကျဖစ္ပုံတရားေတာ္PlayDownload
27ကိၪၥာဝိေသာ တရားေတာ္PlayDownload
28ကံေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ခႏၶာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ တရားေတာ္PlayDownload
29ေကင္းတယ္ထင္လို႕ လြန္က်ဴးတယ္ တရားေတာ္PlayDownload
30ေကာဓံ ဇေဟ တရားေတာ္PlayDownload
31ႀကိယာ တရားေတာ္PlayDownload
32ခပ္သိမ္းေသာအျပစ္ ေပ်ာက္ပါေစျခင္းအက်ိဳးတရားေတာ္PlayDownload
33ေခါင္းမွာ သမၼာဒိ႒ိ၊ စိတ္မွာ သမၼာသကၤပၸတရားေတာ္PlayDownload
34ေခါင္းေျခလက္ မရွိေသာ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္ေသာPlayDownload
35ေဂဟႆိတ ဥေပကၡာနဲ႕ ေနကၡမၼႆိတ ဥေပကၡာ တရားေတာ္PlayDownload
36ငါ - လိုခ်င္တယ္ -တရားေတာ္PlayDownload
37ငါ - အေယာင္ေဆာင္ တဏွာေကာင္အေျပာင္ရွင္ရမည္တရားေတာ္PlayDownload
38ငါ လား ေမးေသာ တရားေတာ္PlayDownload
39ငါ ဟုမယူ တရားေတာ္PlayDownload
40ငါ အေယာင္ေဆာင္ ငါ ႏွစ္ေကာင္ တရားေတာ္PlayDownload
41ငါကိုမွီ၍ ျဖစ္ေပမဲ့ င္လုပ္တာမွ မဟုတ္ဘဲတရားေတာ္PlayDownload
42ငါနဲ႕ ပတ္ဝန္က်င္ တရားေတာ္PlayDownload
43ငါမဟုတ္တဲ့ - တရားေတာ္PlayDownload
44ငါမဟုတ္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
45ငါလား၊ ငါ့ဥစၥာလား တရားေတာ္PlayDownload
46ငါ့အေပၚမွာလွည္႕ေနေသာ သံသရာ တရားေတာ္PlayDownload
47ၿငိကပ္ျခင္း၊ စြဲလန္းျခင္း မရွိေသာ တရားေတာ္PlayDownload
48ၿငိမ္းေၾကာင္း မၿငိမ္းေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
49ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေမြးေန႕PlayDownload
50ဇရာ မရဏ မုၪၥေယ တရားေတာ္PlayDownload
51ဇာတိ စုေသာ ေခ်က္ႀကီး တရားေတာ္PlayDownload
52ဇာတိ ဇေမၼာေယဝသမေနာ တရားေတာ္PlayDownload
53ဇီဝရုပ္ စက္ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
54ဇီဝရုပ္ စက္ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
55ဇီဝရုပ္ စက္ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
56ဇီဝရုပ္၊ စပ္ရုပ္၊ ထိုႏွစ္ရုပ္ရုပ္ရွင္ရုပ္ဟုမွတ္PlayDownload
57စက္ခလုတ္ စက္ရုပ္တရားေတာ္PlayDownload
58စကၡဳ ကရဏီ၊ ဥာဏ ကရဏီ တရားေတာ္PlayDownload
59စကၡဳကရဏီ ဥာဏကရဏီ တရားေတာ္PlayDownload
60စကၡဳကရဏီ၊ ညာဏကရဏီ တရားေတာ္PlayDownload
61စကၡဳန ဥပါဒိယိသာမိ တရားေတာ္PlayDownload
62စကၡံဳန ဥပါဒိယိႆမိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
63စကၡဳနာ သံေဝရာ သာဓု တရားေတာ္PlayDownload
64စကၡဳနာရူပံဒိသြာနဘိဇၥ်တိ တရားေတာ္PlayDownload
65စကၡဳနာရႈပံပႆတိ္ တရားေတာ္PlayDownload
66စကၡဳနဲ႕ ေလာက ခြဲပုံ တရားေတာ္PlayDownload
67စကၡဳဝိညာဏ နိႆိဋံနဘဝိႆတိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
68စကၡဳဝိညာဏ နိႆိဋံနဘဝိႆတိ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
69စကၡဳဝိညာဏ္ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ ဉာဏ္ျမင္ဘယ္သို႕ရွိသနည္း တရားေတာ္PlayDownload
70စကၡဳေလာေက တရားေတာ္PlayDownload
71စိတ္၊ ေစတသိတ္၊ ကြဲေအာငါႀကိတ္၊ တိဟိတ္ မဂ္ေခၚေပတရားေတာ္PlayDownload
72စိတ္ကို မျပဳျပင္ေသာ တရားေတာ္PlayDownload
73စိတ္မဆိုးရင္ နိဗၺာန္ တရားေတာ္PlayDownload
74စိတ္မွာသာလွ်င္ သစၥာတရားေတာ္PlayDownload
75စိနေဗဒါႀကီးဝဋ္သုံးပါးျဖစ္သြားျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
76ေစတသိတ္က နိႆတၱ နိဇၨိဝ တရားေတာ္PlayDownload
77ဉာဏ္အျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
78တကယ္လိုလို႕ ဝဋ္မွန္းသိရင္တရားေတာ္PlayDownload
79တစ္ေလာကလုံး ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ တရားေတာ္PlayDownload
80တရားသိတယ္ဆိုတာ မဂၢင္ရွစ္ျဖာ ရွိလို႕ပါတရားေတာ္PlayDownload
81တီဗီြထဲက အရုပ္ေတြလို လူေတြလို႕မွတ္ရမည္တရားေတာ္PlayDownload
82ေတ ခီဏဗီဇာ အဝိရုဠိဆႏၵာ တရားေတာ္PlayDownload
83ထန္းရည္ မေသာက္ေသာတရားေတာ္PlayDownload
84ဒကာမႀကီးတို႕အေပၚမွာPlayDownload
85ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱံ  တရားေတာ္(၂)PlayDownload
86ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱံ တရားေတာ္PlayDownload
87ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱံ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
88ဒိေ႒ ဒိ႒ မတၱေနာ စိတၱဇ တရားေတာ္PlayDownload
89ဒိေ႒ ဒိ႒ ဝါဒိတာ တရားေတာ္PlayDownload
90ဒိျပင္ အာရုံမဟုတ္ေသာPlayDownload
91ဒိ႒ ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
92ဒိ႒ိ အနတၱ တရားေတာ္PlayDownload
93ဒိ႒ိမရွိေသာ ဝညာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
94ဒိ႒ိရုပ္ အဒိ႒ိရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
95ဒိ႒ိရုပ္ အဒိ႒ိရုပ္္ တရားေတာ္PlayDownload
96ဒိ႒ိသညာ တရားေတာ္PlayDownload
97ဒုကၡၿငိမ္းေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
98ဒုစရိုက္သာ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ ထီးျဖဴေအာက္မွာတရားေတာ္PlayDownload
99ဒႆနသမၸဒါသ တရားေတာ္PlayDownload
100ေဒြ ေမ အႏ ၱာ - သုံးဆယ့္တစ္ဘုံ တရားေတာ္PlayDownload
101ေဒြေမ အႏ ၱာ၊ အယုတ္တရားႏွစ္ပါး တရားေတာ္PlayDownload
102ဓမၼာနိႆတၱ နိဇၨိဝ သဘာဝါ တရားေတာ္PlayDownload
103ဓေမၼ ပဇာနတိတရားေတာ္PlayDownload
104နကမၼတိ မဂၤလာ (ဝါ) တေပါစ မဂၤလာ တရားေတာ္PlayDownload
105နပ႑ိတာ တရားေတာ္PlayDownload
106နာသို႕အစဥ္ေရာက္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
107နိဗၺန သစိ ၦကိရိယာစ တရားေတာ္PlayDownload
108နိမိတၱ သာဒ တရားေတာ္PlayDownload
109နိႆတၱ နိဇၨိဝ တရားေတာ္PlayDownload
110႒ာန နဲကာလ  တရားေတာ္PlayDownload
111႒ာနနဲ႕ ႒ာနီ အခြဲ တရားေတာ္PlayDownload
112ပစၥဳပၸန္ ကမၼဘဝ တရားေတာ္PlayDownload
113ပစၥဳပၸန္ကိုမူ ငါ မယူတရားေတာ္PlayDownload
114ပညတ္၊ ပရမတ္ တရားေတာ္PlayDownload
115ပညတ္ေစတသိတ္တရားေတာ္PlayDownload
116ပဋိစၥသပုပၸါဒ္ ဘုရားျမတ္ တရားေတာ္PlayDownload
117ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ ဆင္ျခင္လတ္ ကံေတြအကုန္ျပတ္တရားေတာ္PlayDownload
118ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ပဲ စိတ္ထဲထားေတာ့တယ္ တရားေတာ္PlayDownload
119ပဋိစၥသမုပၸႏၷက ဇာတျဖစ္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
120ပထဝီသည္ သုံးပါးမွီ ပထဝီ အနိစၥ တရားေတာ္PlayDownload
121ပန္းပင္တပင္ သူမ်ားျမင္တရားေတာ္PlayDownload
122ပမတၱ ဗႏၶဳပါပိမ တရားေတာ္PlayDownload
123ပရမတ္ သႏာၱန္ အနက္မွန္ ပစၥည္း ပစၥယုပၸန္တရားေတာ္PlayDownload
124ပရမတ္၊ သႏ ၱန္တူ၊ေၾကာင္းက်ိဳးတူ တရားေတာ္PlayDownload
125ပရမတ္စု၊ ပညတ္စု၊ လူ၏အမႈ တရားေတာ္PlayDownload
126ပရမတ္စု၊ ပညတ္စု၊ လူ၏အမႈ၊ ဤသုံးခု ကြဲေအာင္သတ္ျပဳ တရားေတာ္PlayDownload
127ပရမတၱဉာဏႆ အေတၳာ ေဂါစေရာ သဗၺဳညဳတဉာဏႆ တရားေတာ္PlayDownload
128ပဝတၱ သႏ ၱတိ -ျဖစ္စဥ္္ တရားေတာ္PlayDownload
129ပုထုဇဥ္အျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
130ပါးစပ္နားမွာ...PlayDownload
131ပါတ္ဝန္းက်င္ကို အသိမွား၊ အမွတ္မွား၊ အယူမွားတရားေတာ္PlayDownload
132ပါတ္ဝန္းက်င္ကို အသိမွားတာ အဝိဇၨာ တရားေတာ္PlayDownload
133ပ႒ာန္ဒ ဝိပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
134ေပါစ -ဣေႁနၵတို႕ကို ၿခိဳးၿခံစြာက်င့္ရျခင္းသည္လည္းေကာင္းPlayDownload
135ဖေသာနေဟာတိ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
136ဖေႆာနိေဟာတိ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
137ဖေႆာနေဟာတိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
138ဗကတူပနိႆယပစၥည္း တရားေတာ္PlayDownload
139ဗဟိဒၶစိတ္ တရားေတာ္PlayDownload
140ဗဟိဒၶစိတ္ကိုသိေသာ တရားေတာ္PlayDownload
141ဗဟိဒၶဝိညာဏ္၊ အဇၥ်တၱဝိညာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
142ဗဟိဒၶာ စိေတၱ စိတၱာႏုပႆီ တရားေတာ္PlayDownload
143ေဗာဇၥ်င္ မဂၢင္ တရားေတာ္PlayDownload
144ဘာမဆို သစၥာေလးပါးတရားေတာ္PlayDownload
145ဘာဝနာယ ပဟာတဗၺ တရားေတာ္PlayDownload
146ဘိန္းထ ေသာ တရားေတာ္PlayDownload
147ဘီးလူးမ သားလုတရားေတာ္PlayDownload
148ဘုရား တရားPlayDownload
149ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ တရားေတာ္PlayDownload
150ဘုရားရတနာ၊ တရားရတနာ၊ သံဃာရတနာ တရားေတာ္PlayDownload
151ဘုရားလက္ထက္ တရားေတာ္PlayDownload
152ဘုရားေတြ႕တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
153ဘုရားႏွင့္ ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ တရားေတာ္PlayDownload
154မခိုးတာက နိေရာဓသစၥာတရားေတာ္PlayDownload
155မဂ္တရား ဖိုလ္တရား နိဗၺာန္တရားေတာ္ျမတ္ကိုရလိုပါ၏ အရွင္ဘုရားPlayDownload
156မဂၢင္ရွိမွ ကံသုံးပါးၿငိမ္းေသာ တရားေတာ္PlayDownload
157မဂၢင္လမ္းမွန္ တရားေတာ္PlayDownload
158မဂၢင္ဟူေသာေဆး တရားေတာ္PlayDownload
159မစြဲလမ္းတာ ျမတ္စြာဘုရာအနက္္ တရားေတာ္PlayDownload
160မဇၥ်ိမ ပဋိပဋာ တရားေတာ္PlayDownload
161မဇၥ်ိမ ဝိရာဂ တရားေတာ္PlayDownload
162မနသာေစ ပဒုေ႒န တရားေတာ္PlayDownload
163မနာပံ အမနာပံ တိုက္ပြဲ၊ အခုကႏြဲ တရားေတာ္PlayDownload
164မနာပံ အမနာပံ မျဖစ္ရန္ အမွန္သတိျပဳပါ တရားေတာ္PlayDownload
165မနၪၥ ပဇာနာတိ တရားေတာ္PlayDownload
166မာရ္မင္း၏ စစ္သည္ကို ႏွမ္နင္းတတ္ေသာPlayDownload
167မိစာၦ ဓမၼာရုံ တရားေတာ္PlayDownload
168မိန္းမႏွစ္ေကာင္ အေယာင္ေဆာင္တစ္ေကာင္ဒ္႒ိ သူကိုသိ တရားသိ၏မွတ္ တရားေတာ္PlayDownload
169မိမိစိတ္ကို ျဖဴစင္ေစျခင္းသည္ဘုရား၏ အဆုံးအမတရားေတာ္PlayDownload
170မေနာကံ မဂ္ဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
171မေနာကံ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္PlayDownload
172မေနာကံနဲ႕ ဥပါဒါန္ တရားေတာ္PlayDownload
173မေနာကံသိ တရားေတာ္PlayDownload
174မေနာမွာေတာ့ သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
175မ်က္စိက ျမင္၊ စိတ္ဆိုးလွ်င္ ဤတြင္ အ-မနာပျဖစ္သတည္းPlayDownload
176မ်က္စိကျမင္ -သူ -ငါ ထင္ဤတြင္ဥပဓိျဖစ္သတည္းတရားေတာ္PlayDownload
177မ်က္စိကျမင္ အဆင္းျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
178မ်က္စိကျမင္ အဆင္းျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
179မ်က္စိကျမင္၊ အရိပ္ထင္၊ရုပ္ျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
180မ်က္စိနဲ႕ တဏွာ ဥပါဒါန္ မကူး တရားေတာ္PlayDownload
181မ်က္စိျမင္တုန္ ရူပါရုံသိကုန္သမၼာဒိ႒ိတရားေတာ္PlayDownload
182မ်က္ေစ့နဲ႕ျမင္တာ စိတ္ထဲဘယ္လိုထားလဲ တရားေတာ္PlayDownload
183ေျမႀကီးႏွင့္ အတူတရားေတာ္PlayDownload
184ျမင္တာ ငါ လား တရားေတာ္PlayDownload
185ျမစ္ႀကီးဆိုတာ စိတ္ႀကီးပါ တရားေတာ္PlayDownload
186ၿမိဳ႕လည္ေခါင္က တိုင္ႀကီးေလးတိုင္ တရားေတာ္PlayDownload
187ေယ အရိယာသစၥာ နိဝိဘာဝယႏိ ၱ တရားေတာ္PlayDownload
188ေယဓမၼာ ေဟတုပၸဘာဝါ တရားေတာ္PlayDownload
189ေယဓမၼာ၊ ေဟတုပၸဘာဝါ တရားေတာ္PlayDownload
190ရူပါနံေတြဝ အနိစၥတာ ဝိဒိတြာ တရားေတာ္PlayDownload
191ရူပါရုံလွ်င္ အာရုံရွိေသာ စိတ္၏ ဘဂၤ -အပ်က္ကို ပႆတိ -ရႈ၏ တရားေတာ္PlayDownload
192ရူပါရုံလွ်င္ အာရုံရွိေသာစိတ္၏ (ဘဂၤ) အပ်က္ကိုပႆတိရႈ၏ တရားေတာ္PlayDownload
193ေရွးကလုပ္ဘူးလို႕ လုပ္ခ်င္တယ္ တရားေတာ္PlayDownload
194ေရွ႕ေနာက္တရားကို အတၱဟု မရႈေသာ တရားေတာ္PlayDownload
195ေရွ႕ေနာက္ျမစ္ေရ တရားေတာ္PlayDownload
196လကၡဏူပ နိဇၥ်ံ တရားေတာ္PlayDownload
197လမ္းေပၚကေက်ာက္ခဲ ေခါင္းေက်ာက္ခဲ တရားေတာ္PlayDownload
198လိုလားတာနဲ႕ မလိုလားတာ တရားေတာ္PlayDownload
199လူ၏အမႈ တရားေတာ္PlayDownload
200လူမဟုတ္တဲ့ ကပ္ပါးေကာင္ တရားေတာ္PlayDownload
201လူမွာျဖစ္တဲ့ သံေယာဇဥ္ တရားေတာ္PlayDownload
202လူေသေကာင္ထက္ပိုကာ အေယာင္ေဆာင္ ငါPlayDownload
203လူႏွစ္ေကာင္ အေယာင္ေဆာင္တရားေတာ္PlayDownload
204လူ႕ရဲ႕ဗီဇ တရားေတာ္PlayDownload
205လႈပ္တာနဲ႕ လုပ္တာ တရားေတာ္PlayDownload
206ေလာက - အလြန္ တရားေတာ္PlayDownload
207ေလာကီ ေလာကုတၱရာ တရားေတာ္PlayDownload
208ေလာဘ ဒိ္႒ိနဲ႕ ျဖစ္တဲ့ ခႏၶာ - ဥပါဒါနကၡႏၶာတရားေတာ္PlayDownload
209ႏြားေလးနဲ႕ က်ားမႀကီး တရားေတာ္PlayDownload
210ဝဋ၊ ျဖစ္ဆဲ တရားေတာ္PlayDownload
211ဝဋ္သုံးပါး အနတၱ တရားေတာ္PlayDownload
212ဝဋ္သုံးပါး အလိမ္ခံရေသာPlayDownload
213ဝဋ္သုံးပါးကို ငါ ထင္တယ္ တရားေတာ္PlayDownload
214ဝဋ္သုံးပါးမွာ ငါမပါ တရားေတာ္PlayDownload
215ဝဋ္သုံးပါးလွည္႕ျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
216ဝဋ္ေကာင္ နဲ႕ ဝဋ္  တရားေတာ္PlayDownload
217ဝတၳဳပုေရဇာတ နိႆယ တရားေတာ္PlayDownload
218ဝိစရဏ ပညာ္ တရားေတာ္PlayDownload
219ဝိဇၨာ ဝိမုတၱိ တရားေတာ္PlayDownload
220ဝိဇၨာ ဝိမုတၱိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
221ဝိဇၨာ ဝိရာဂ တရားေတာ္PlayDownload
222ဝိဇၨာဝိမုတၱိ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
223ဝိညတ္ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
224ဝိညာဏ ဌိတိ(၇)ပါး တရားေတာ္PlayDownload
225ဝိညာဏဌိတိ တရားေတာ္PlayDownload
226ဝိညာဏ္ႏွစ္ထပ္ တရားေတာ္PlayDownload
227ဝိပါက္ က ျမင္သိ  တရားေတာ္PlayDownload
228ဝိပါက္ၾကမၼာငင္ တရားေတာ္PlayDownload
229ဝိယရုပ္ သာတရုပ္ ကြဲလွ်င္ တဏွာခ်ဳပ္ တရားေတာ္PlayDownload
230ဝိဝိေစၥဝ ကာေမဟိ တရားေတာ္PlayDownload
231ဝိသခၤါရကတံ စိတၱံ-ျပဳျပင္ျခင္းကင္းတဲ့စိတ္တရားေတာ္PlayDownload
232ဝိေဝကနိႆိဋံ တရားေတာ္PlayDownload
233ဝီတိကၠမ ကိေလသာအေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
234ဝီတိကၠမ တရားေတာ္PlayDownload
235ဝီပါက္ေၾကာင့္ စိတၱဇနဲ႕ အႏုသယျဖစ္တယ္ တရားေတာ္PlayDownload
236ဝါဂြမ္းႏွစ္ခု ေကာက္၍ထု နာမူမရွိ ဥေပကၡာတရားေတာ္PlayDownload
237ေဝဒနာ ပညတ္မျဖစ္ရင္ သညာ ပညတ္ မျဖစ္ဘူးတရားေတာ္PlayDownload
238ေဝဒနာမွာ ငါမပါ တရားေတာ္PlayDownload
239ေဝဒနာမွာငါမပါ တရားေတာ္PlayDownload
240ေဝဘူေတာင္မွ် ပမာဏ တရားေတာ္PlayDownload
241သကတ္၊ ျဒပ္၊ လိင္၊ သခၤ်ာ၊ကာရက တရားေတာ္PlayDownload
242သခၤတ ရုပ္နာမ္ကို အဟုတ္ဉာဏ္ျဖင့္ တင္စီးျခင္းတရားေတာ္PlayDownload
243သခၤတ၊ အသခၤတ တရားေတာ္PlayDownload
244သခၤတကို ျပဳျပင္လိုက္လို႕ သခၤါရျဖစ္သြာတဲ့အေၾကာင္း တရားေတာ္PlayDownload
245သခၤါရထဲမွာ သုံဆယ့္တစ္ဘုံရွိတယ္ တရားေတာ္PlayDownload
246သခၤါရၾကမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႕တရားေတာ္PlayDownload
247သစၥံ သေတၱာ တရားေတာ္PlayDownload
248သစၥံ သေတၱာ ပဋိသႏၶိ တရားေတာ္PlayDownload
249သစၥာအနက္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ခ်က္ တရားေတာ္PlayDownload
250သစၥာေလးခ်က္တရားေတာ္PlayDownload
251သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
252သစၥာေလးပါး တရားေတာ္(၁)PlayDownload
253သစၥာေလးပါး တရားေတာ္(၂)PlayDownload
254သစၥာေလးပါးေရာက္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
255သတိသေမၺာဇၥ်င္ သႏၱန္တြင္ ရွိမရွိစီစ္သိေအာင္အားထုတ္ တရားလုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
256သတၱဝါ မရွိ၊ ရာဂ မရွိ တရားေတာ္PlayDownload
257သတၱိ မုေခ်န ကာရကံ တရားေတာ္PlayDownload
258သဗၺံန ဥပါဒိယိႆမိ တရားေတာ္PlayDownload
259သမာဒိ႒ိတရားေတာ္PlayDownload
260သမၼာဒိ႒ိ ကိုယ္ဝယ္ရွိ တရားေတာ္PlayDownload
261သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
262သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
263သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
264သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
265သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
266သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
267သမၼာဒိ႒ိ ရွိတဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
268သမၼာဒိ႒ိ သမၼာသကၤပၸ တရားေတာ္PlayDownload
269သမၼာဒိ႒ိ ဥာဏ္အျမင္ တရားေတာ္PlayDownload
270သမၼာဒိ႒ိ၏ မဇၥ်ိမပဋိပဋာျဖစ္ျခင္း တရားေတာ္PlayDownload
271သမၼာဒိ႒ိရွိရင္ ကိေလသာေတြစိစိညက္ညက္ေၾကတရားေတာ္PlayDownload
272သမၼာဒိ႒ိသာ ရွိေလပါ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
273သမၼာဒိ႒ိသာ ရွိေလပါ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
274သမၼာဒ္႒ိ တရားေတာ္(၃)PlayDownload
275သမၼာဝါစာ တရားေတာ္(၁)PlayDownload
276သမၼာဝါစာ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
277သံသရာ တရားေတာ္PlayDownload
278သံသရာလြတ္တဲ့ မဂၤလာ တရားေတာ္PlayDownload
279သုဂတာ- ေကာင္းေသာစကားကိုလည္း ဆိုေတာ္မူတတ္ထေသာတရားေတာ္PlayDownload
280သုစရိုက္တရားကို မေမ့နဲ႕ တရားေတာ္PlayDownload
281သူ - ငါ- ဆိုေသာ ကိေလသာဝဋ္အေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
282သူ -ငါ - ဘိုးႀကီးအို..မယ္ႀကီးအို..PlayDownload
283သူခိုးမရွိ၊ ဒိုက္မရွိ တရားေတာ္PlayDownload
284သူအို သူနာ သူေသ တရားေတာ္PlayDownload
285သူ႕ကိုမွီ၍ ျဖစ္ေပမဲ့ သူလုပ္တာမွ မဟုတ္ဘဲတရားေတာ္PlayDownload
286ေသာတာပတၱိမဂၢ စိတၱံ တရားေတာ္PlayDownload
287ေသာဧဝံ ပဇာနာတိ တရားေတာ္PlayDownload
288ၾသဃာေယာဂကုန္တဲ့တရားေတာ္PlayDownload
289ၾသဃေယာဂ မယွဥ္တဲ့နည္း တရားေတာ္PlayDownload
290အစြန္းလြတ္ကုန္ မ်က္စိျမင္တုံ ရူပါရုံတရားေတာ္PlayDownload
291အစြန္းႏွစ္ဘက္မွလြတ္တဲ့တရားေတာ္PlayDownload
292အစြဲအလမ္းလြတ္ေသာတရားေတာ္PlayDownload
293အစြဲျဖဳတ္ တရားေတာ္PlayDownload
294အဇာတ အဘူတ အကတ အသခၤတ တရားေတာ္PlayDownload
295အဇၨ်တၱံ ဝါစိတၱံ တရားေတာ္PlayDownload
296အတၱ ပရိစာၦေဂါ္ တရားေတာ္PlayDownload
297အတၱ၊ ပရ၊ မလြနကဲျခင္း တရားေတာ္PlayDownload
298အတၱေတာ- ငါဟူ၍ နပႆတိ- မရႈ ိ တရားေတာ္PlayDownload
299အနတၱ တရားေတာ္PlayDownload
300အနာဒါနံ အကိၪၥနာတရားေတာ္PlayDownload
301အနိစၥ သခၤတံ ပဋိစၥသမုပၸန တရားေတာ္PlayDownload
302အနိစၥေကာင္ ဒုကၡေကာင္ လြတ္ေအာင္ အေတာ္ရုန္းတရားေတာ္PlayDownload
303အနိစၥေကာင္ အေယာင္ေဆာင္တရားေတာ္PlayDownload
304အပၸမာဏ ဝိမုတၱိ၊ ေစေတာဝိမုတၱိတရားေတာ္PlayDownload
305အပႆတံ ဗဇၥ်တိ မုေဠာ တရားေတာ္PlayDownload
306အဘိသခၤါရ ဝိဥာဏ္ တရားေတာ္PlayDownload
307အမွီခိုကင္းေသာ တရားေတာ္PlayDownload
308အရက္မမူးေသာတရားေတာ္PlayDownload
309အရိယသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
310အရိယသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
311အရိယသစၥာေရာက္ တရားေတာ္PlayDownload
312အရိုးေယာက်ၤားတရားေတာ္PlayDownload
313အဝဇၨာယ ေတြဝ တရားေတာ္PlayDownload
314အဝိဇၨာ ရာဂ၊ ဝိဇၨာ ဝိရာဂ တရားေတာ္PlayDownload
315အဝိဇၨာ သခၤါရ ဝိဥာဏ္ နာမ္ရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
316အဝိဇၨာပစၥယာ သခၤါရာ တရားေတာ္PlayDownload
317အဝိဇၨာမာန၊ ယထာဘူတ တရားေတာ္PlayDownload
318အဝိဇၨာယ ေတြဝ တရားေတာ္(၂)PlayDownload
319အဝိဇၨာသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
320အဝိဇၨာအရင္းက အာသေဝါတည္းတရားေတာ္PlayDownload
321အားထည္႕ေသာ ကိေလသာဝဋ္တရားေတာ္PlayDownload
322အာဒါရနဲ႕ အာဒီ တရားေတာ္PlayDownload
323အာယတနရင့္က်က္လို႕ေမာဟျဖစ္ေၾကာင္းတရားေတာ္PlayDownload
324အာယတနာနံ ပရိပါကတၱာတရားေတာ္PlayDownload
325အာရုံကိုသိ မကပ္ၿငိ တရားေတာ္PlayDownload
326အာရုံကိုသိ မကပ္ၿငိ တရားေတာ္PlayDownload
327အာရုံကိုသိ မကပ္ၿငိ လြတ္၏သံသရာ တရားေတာ္PlayDownload
328အာရုံကိုသိ သမၼာဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
329အာရုံမွန္ တရားေတာ္PlayDownload
330အာရုံမွန္တာ ကိေလသာ၊ ဘယ္ခါ(အာရုံ) မျပဳၿပီတရားေတာ္PlayDownload
331အာသဝ ဝိပၸယုတၱ ဓမၼာ တရားေတာ္PlayDownload
332အာသဝကၡ တရားေတာ္PlayDownload
333အေခၚခံႏိုင္ေသာတရားေတာ္PlayDownload
334အေမ က်ဳပ္ မေသဘူးေနာ္ တရားေတာ္PlayDownload
335အေယာင္ေဆာင္ကြာ သမာဒိ႒ိ တရားေတာ္PlayDownload
336အေသဝနာစ ဗာလာနံ တရားေတာ္PlayDownload
337အေျဖတင္ အျမင္သိ တရားေတာ္PlayDownload
338အျပစ္ျဖစ္ရာ ကံသုံးျဖာ တရားေတာ္PlayDownload
339အႏုသယနဲ႕ စိတၱဇက ဝိပါက္ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္တရားေတာ္PlayDownload
340ဣဒံနိေရာဓ သစၥံ တရားေတာ္PlayDownload
341ဣမသီၼ ေယဝ ကေဠဝေရ တရားေတာ္PlayDownload
342ဣမသၼိ ံ ေယဝကေဠဝေရ တရားေတာ္PlayDownload
343ဤကိုယ္ေကာင္၌သာလွ်င္ သစၥာေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
344ဤကိုယ္ႀကီး၌သာလွ်င္ တရားေတာ္PlayDownload
345  ဥပါဒါနရုပ္နဲ႕ အႏုပါဒါနရုပ္ တရားေတာ္PlayDownload
346ဥပဓိ တရားေတာ္PlayDownload
347ဥပပတၱိဘဝ ဇာတိ ဇရာ မရဏ တရားေတာ္PlayDownload
348ဥပါဒ္၏ေရွ႕ ဘင္၏ေနာက္၌ မရွိလုံးလုံး သုန္းတာသခၤတ တရားေတာ္PlayDownload
349ဥပါဒ္႒ီ ဘင္ မရွိေသာ္ တရားေတာ္PlayDownload
350ဥပါဒါန ပစၥယာ ကမၼဘဝ တရားေတာ္PlayDownload
351ဥပါဒါန ပစၥယာ ကမၼဘေဝါ တရားေတာ္PlayDownload
352ဥပါဒါနကၡႏၶာ ကိေလသာအာရုံ တရားေတာ္PlayDownload
353ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
354ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
355ဥပါဒါနကၡႏၶာ ဒုကၡသစၥာအခြဲ တရားေတာ္PlayDownload
356ဥပါဒါနကၡႏၶာ အေယာင္ေဆာင္လူ တရားေတာ္PlayDownload
357ဥပါဒါန္ ကံ ဇာတိ၊ ဇရာ၊မရဏ တရားေတာ္PlayDownload
358ဥပါဒါန္ကို ေဘးလိုျမင္တဲ့ တရားေတာ္PlayDownload
359ဥပါဒါန္မပူး၊ ကံမပူ၊အရႈးမျဖစ္ၿပီတရားေတာ္PlayDownload
360ဥပါဒါေန ဘယံဒိသြာ ဇာတိ မရဏ သမၱေဝတရားေတာ္PlayDownload
361ဥပၸဇၨိတြာ နိရုဇၥ်ႏိ ၱ တရားေတာ္PlayDownload
362ဥာဏ္ရဲ႕အာရုံ၊ ကံရဲ႕အာရုံ၊ ကိေလသာရဲ႕ အာရုံတရားေတာ္PlayDownload
363ဦးေခါင္းျပတ္္ တရားေတာ္PlayDownload
364၁၃-၂-၂၀၀၉ ေဟာတရားေတာ္PlayDownload