မဟာေဗာဓိတေထာင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

NoTitle
1၁၉၉၉ ခုႏွစ္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ဝယ္လင္တန္ၿမိဳ႕ မဟာေဗာဓိေစတီထီးေတာ္တင္ပြဲ၌ ေဟာၾကားေတာ္္မူေသာ တရားေတာ္PlayDownload