သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးဥာဏိႆရ

NoTitle
1Dhamma Talk on 16th April at ARENA CountryclubPlayDownload
2Dhamma Talk on 17th April atPoh Ern Shih TemplePlayDownload
3ကတညဳတာ မဂၤလာ (၅-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နယုန္လၿပည္.ေက်ာ္၈ရက္ည)PlayDownload
4ကိသာေဂါတမီအပါဒါန္PlayDownload
5ကုဒါလပ႑ိတဇာတ္ တရားေတာ္ (၂၈-၁၁-၁၉၇၉)PlayDownload
6ေကသမုတၱိတရားေတာ္ ၆-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၁၄ရက္)PlayDownload
7ေကသမုတၲိသုတၲန (၂၁-၁၁-၁၉၇၈)-(၁၃၃၉တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၁၁ရက္ ည)PlayDownload
8ေကာသလမင္းႀကီးရဲ႕ေစာရႀကီးေတြ (26-10-2007) Singapore SingaporePlayDownload
9ခုဇၨတၲ၇ာဝတၲဳ (၂၇-၁၀-၂၀၀၂) (၁၃၆၄သီတင္းကြ်တ္လၿပည္႔ေက်ာ္၆ရက္ ၇း၃၀ည)PlayDownload
10ဂီလာနသုတၲန္ (၁-၂-၁၉၇၉) (၁၃၄၀ တပို.တြဲလဆန္း ၅ရက္ည)PlayDownload
11ဆေႏၵာဝါဒသုတၲန္(၁) (၃-၃-၁၉၇၈) - (၁၃၃၉ တပို.တြဲလၿပည္.ေက်ာ္ ၉ရက္ ည)PlayDownload
12စာလာေထရ္ရီ ၁၂-၃-၂၀၀၂ (၁၃၆၃ခုႏွစ္ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ ၁၃ ရက္ေန႕ ညေန ၇း၃ဝနာရီ)PlayDownload
13စူဠေဝဒလႅသုတၲန္(၁) ၂၈-၁၂-၁၉၇၇ (၁၃၃၉ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လျပည္႕ေက်ာ္ ၃ရက္ေန႕ည)PlayDownload
14တပ မဂၤလာ (၂၇-၆-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလဆန္း၁၅ရက္)PlayDownload
15ထုတ္ျပန္ျခင္းႏွင္႔ ဆြဲေဆာင္ျခင္း တရားေတာ္ (၂-၆-၂၀၀၁ ညေန၇နာရီ)PlayDownload
16ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္PlayDownload
17ဓမၼရတနာ့ဂုဏ္ရည္(၂) ၂၁-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ခုႏွစ္ ျပာသိုလျပည္႔ေက်ာ္ ၁၅ ရက္ေန႔ ညေန၇း၂ဝနာရီ)PlayDownload
18ပရိနိဗၺာန္နသုတ္ ၂၇-၇-၁၉၂၃ (၁၂၈၅ခုႏွစ္ ဒုတိယဝါဆိုလျပည႔္ေန႔ )PlayDownload
19ပဥၥကၠဒါယကာ တရားေတာ္ (၅-၅-၁၉၉၆ ညေန ၇နာရီ)PlayDownload
20ပုေဏၰာဝါဒသုတၲန္ ၁-၃-၁၉၇၈ (၁၃၃၉ ခုႏွစ္ တပို႕တြဲလျပည္႕ေက်ာ္ ၇ရက္ေန႕ည)PlayDownload
21ပူဇာစပူဇနိယ (၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ ေႏွာင္းတန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္၇ရက္ည)PlayDownload
22ပါနိယဒါနွင့္သိပၸဥၥ (၁၇-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂နွစ္ကူးကဆုန္လဆန္း၄ရက္ည)PlayDownload
23ဗဟုဒီတရသုတၱန္(၁)      (၃၁-၁၂-၁၉၇၆)  ၁၃၃၈၊ ျပာသိုလဆန္း(၁၂)ရက္PlayDownload
24ဗဟုသုတ ပေစၥက ဗုဒၶ ၇-၁၀-၁၉၉၅ (၁၃၅၇ခုႏွစ္ သီတင္းကြၽတ္လဆန္း ၁၄ ရက္ေန႕ ညေန ၇နာရီ)PlayDownload
25ဗာဟုသစၥဥၥမဂၤလာ တရားေတာ္(၂) (၁၂-၄-၁၉၈၀)PlayDownload
26ဗုဒၶဘာသာအေျခခံတရား (၃၁-၅-၂၀၀၀)PlayDownload
27ဗုဒၶရတနာ႔ဂုဏ္ရည္(၁) ၄-၁-၂၀၀၄ (၁၃၆၅ၿပာသိုလဆန္း ၁၃ရက္ည)PlayDownload
28ဗုဒၶဝါဒအေျခခံတရားေတာ္ (၃-၇-၁၉၈၄)PlayDownload
29ဗုဒၶဝါဒီတရားေတာ္ (၃၁-၅-၂၀၀၀ ညေန ၆နာရီ)PlayDownload
30ဗုဒၶၿဖစ္စဥ္ႏွင့္ဓမၼၿဖစ္စဥ္ ၁၂-၄-၁၉၉၇ (၁၃၅၈ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ေန႕ညေန ၈နာရီ)PlayDownload
31ဘာေပးရင္ဘာရမလဲ တရားေတာ္PlayDownload
32မဂၤလာ႕သုတၲန္နိဒါန္း (၃၁-၃-၁၉၈၀) (၁၃၄၁ေႏွာင္းတန္ခူးလၿပည္.ေက်ာ္ ၁ရက္ည)PlayDownload
33မဇၨပါနာသံယေမာ (၄-၅-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္၆ရက္ည)PlayDownload
34ေမတၲာစြမ္းရည္ တရားေတာ္ (၂၂-၃-၁၉၉၄) (၁၃၅၅ တေပါင္းလဆန္း ၁၁ ရက္ ၆း၀၀ ည)PlayDownload
35ရာေဇာဝါဒ (မင္းက်င္႔တရား၁၀ပါး) ၁PlayDownload
36ေ႐ႊအုိးျမဳပ္တရား (၂၉-၁၀-၁၉၈၁) (၁၃၄၂ တန္ေဆာင္မုန္းလဆန္း ၂ရက္ည)PlayDownload
37လူမိုက္တို႔သြားရာလမ္း ၁၃-၁၀-၂၀၀၇PlayDownload
38ဝိဘက္ေတာ္(၁၂) ပါး တရားေတာ္(၄) (၈-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နွစ္ဦးကဆုန္လဆန္း ၁၃ရက္ည)PlayDownload
39သဂၤါေလာဝါဒသုတၲန္(၁) (၁၁-၅-၁၉၇၉) (၁၃၄၁နွစ္ဦးကဆုန္လၿပည္.ေက်ာ္ ၁ရက္)PlayDownload
40သဒၵါႏွင္႔မစၦရိယတိုက္ပဲြ (၂၄-၁၂-၁၉၇၈)PlayDownload
41သာသနာကြယ္ေၾကာင္းတရားအေပါင္းPlayDownload
42သီလကထာ တရား ၂၈-၃-၂၀၀၀ (၁၃၆၁ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၉ ရက္ေန႕ ညေန ၇း၂ဝနာရီ)PlayDownload
43သုပၸဝါသာ ၂၇-၂-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ခုႏွစ္ တပိုတြဲလျပည္႔ေက်ာ္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇း၄၅နာရီ)PlayDownload
44သံေဝဇနိယေလးဌာန ၂၉-၃-၁၉၈၂ (၁၃၄၃ခုႏွစ္ ေႏွာင္းတန္ခူးလဆန္း ၅ ရက္ေန႔ ည)PlayDownload
45အနာကုလာစကမၼႏၱာ (၂၆-၄-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ကဆုန္လဆန္း၁၃ရက္ည)PlayDownload
46အပၸမာဒတရား(၃) ၂၆-၃-၂၀၀၃ (၁၃၆၄ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည္႕ေက်ာ္ ၉ရက္ေန႔ည)PlayDownload
47အရွင္မဟာကႆဖမေထရ္ ၀ထၳဳ (၁၂-၂-၁၉၉၈)PlayDownload
48အာနာပါန သတိပဌာန္ (၁၆-၅-၁၉၇၇)PlayDownload
49အာနႏၵာေထရအပါဒါန္ ၆-၅-၁၉၇၉ (၁၃၄၁ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆနး္ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေန ၇နာရီ)PlayDownload
50အေသာကံ မဂၤလာ (၂-၇-၁၉၈၀) (၁၃၄၂ ပထမဝါဆိုလၿပည္႔ေက်ာ္၅ရက္)PlayDownload
51အ႐ွင္နာဂသိန္ႏွင့္အဘိဓမၼာ ၁၉-၁၀-၁၉၉၄ (၁၃၅၆ခုႏွစ္ သီတင္းကႊၽတ္ လျပည္႔ေေန႔ ညေန ၇နာရီ)PlayDownload
52၁၅-၁၁-၂၀၀၉အစြန္းမေရာက္ၾကေစနဲ႔ တရားေတာ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္း PlayDownload
53၂၄-၅-၂၀၀၅ ေလာက သေဘာ (ေရွ႔ပိုင္း ၁၉မိနစ္တြင္အဂၤလိပ္လို ေဟာ၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဗမာလို ေဟာ ထားပါသည္)PlayDownload
54၂၅-၅-၂၀၀၈ စကၤာပူႏိုင္ငံ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္းPlayDownload
55၂၆-၅-၂၀၀၈ သုခေလးပါးတရားေတာ္၊ စကၤာပူႏိုင္ငံPlayDownload
56၂၈-၁၂-၂၀၀၈ စကၤာပူႏိုင္ငံ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္း  PlayDownload
57၃၁-၈-၂၀၀၈ စကၤာပူႏိုင္ငu>PlayDownload