မဟာဂႏၶာရုံ ဆရာေတာ္ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ

NoTitle
1 PlayDownload
2 PlayDownload
3ကမၼ႒ာန္း ဥာဏ္ပါ တရားေတာ္PlayDownload
4ကိုယ့္ကိုကိုယ္သာ ခ်စ္ခင္ပါ တရားPlayDownload
5ကိုယ့္ကိုကိုယ္အခ်စ္ဆုံးPlayDownload
6ကိုယ့္ကိုယ္ကို အခ်စ္ဆံုး တရားေတာ္PlayDownload
7ကံႏွင့္ ကံအက်ိဳးတရား တရားေတာ္PlayDownload
8ခႏီ ၱပါရမီ တရားေတာ္PlayDownload
9ခႏၶဒုကၡ တရားေတာ္PlayDownload
10ခႏၶဒုကၡတရားေတာ္PlayDownload
11ေခမာမိဖုရား၏မဂ္ဖိုလ္ရပုံPlayDownload
12ေခမာမိဘုရား၏ မဂ္ဖိုလ္ရပုံ တရားေတာ္b>PlayDownload
13စိတ္တစ္ဆယ့္ေလးပါး တရားေတာ္PlayDownload
14ေတာရိပ္ေပ်ာ္ တရားေတာ္PlayDownload
15ဓမၼစႀကၤာ တရားေတာ္ နိဂုံး တရားေတာ္PlayDownload
16ဓမၼစႀကၤာ နိဒါန္း တရားေတာ္PlayDownload
17ဓမၼစႀကၤာ နိဗၺာန္ေအးျမရည္မွန္းဆ တရားေတာ္PlayDownload
18ဓမၼစႀကၤာ နိေရာဓသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
19ဓမၼစႀကၤာ ပါဠိေတာ္ တရားေတာ္PlayDownload
20ဓမၼစႀကၤာ မဂၢသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
21ဓမၼစႀကၤာ ဝိရိယခန္း တရားေတာ္PlayDownload
22ဓမၼစႀကၤာ သမုဒယသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
23ဓမၼစႀကၤာ သမၼာဒိ႒ိႏွင့္ ဒုကၡသစၥာ တရားေတာ္PlayDownload
24ဓမၼစႀကၤာ အက်င့္သုံးပါး တရားေတာ္PlayDownload
25ဓမၼစႀကၤာ ဥာဏ္ေတာ္ခန္း တရားေတာ္PlayDownload
26ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
27ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
28ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
29ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
30ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၄)PlayDownload
31ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၅)PlayDownload
32ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၆)PlayDownload
33ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၇)PlayDownload
34ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၈)PlayDownload
35ဓမၼစႀကၤာတရားေတာ္ (၉)PlayDownload
36ဓမၼပါလ တရားေတာ္PlayDownload
37ဓမၼပါလဇာတ္PlayDownload
38ဓမၼဗိမၼာန္ တရားေတာ္PlayDownload
39ဓမၼေသာက တရားေတာ္PlayDownload
40နိဗၺာန္ခ်မ္းသာ တရားေတာ္PlayDownload
41ပရိတိႀကီး၊ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၲလကၡဏသုတ္၊PlayDownload
42ပရိတ္တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
43ပရိတ္တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
44ပရိတ္တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
45ပရိတ္တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
46ပရိတ္တရားေတာ္ (၅)PlayDownload
47ပရိတ္တရားေတာ္ (၆)PlayDownload
48ပရိတ္တရားေတာ္ (၇)PlayDownload
49ပရိတ္တရားေတာ္ (၈)PlayDownload
50ပုဏၰား(၆)ေယာက္ တရားေတာ္PlayDownload
51ပူဇာေတးPlayDownload
52ေပါရိသာ တရားေတာ္PlayDownload
53ေပါရိသာဒဇာတ္ေတာ္PlayDownload
54ဗိုလ္ငါးပါး တရာေတာ္PlayDownload
55ဗိုလ္ငါးပါး တရားေတာ္PlayDownload
56ဗုဒၶဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္PlayDownload
57ဗုဒၶဘာသာ သာသနာ တရားေတာ္PlayDownload
58ဗုဒၶသာသနာ တရားေတာ္PlayDownload
59ေဗာဇၥ်င္သုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
60ေဗာဇၥ်င္သုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
61ေဗာဇၥ်င္သုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
62ဘဝတစ္ခု၏ ကံတရား တရားေတာ္PlayDownload
63ဘဝေနနည္း တရားေတာ္PlayDownload
64မဂၢင္ယာဥ္ပ်ံေတာ္ တရားေတာ္PlayDownload
65မရဏာႏုႆတိ တရားေတာ္PlayDownload
66မဟာသမယသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
67မဟာသမယသုတ္(၁) တရားေတာ္PlayDownload
68မဟာသမယသုတ္(၂) တရားေတာ္PlayDownload
69မိတ္ေဆြေစာင့္ေရွာက္နည္း တရားေတာ္PlayDownload
70ေမတၱာ ဘာဝနာ တရားေတာ္PlayDownload
71ၿမိဳ႕မၾသ၀ါဒတရားေတာ္PlayDownload
72ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ (၁) တရားေတာ္PlayDownload
73ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ (၂) တရားေတာ္PlayDownload
74ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ (၃) တရားေတာ္PlayDownload
75ၿမိဳ႕မၾသဝါဒ (၄) တရားေတာ္PlayDownload
76ရဌပါလသုတၱန္ တရားေတာ္PlayDownload
77ရဌပါလသုတၲန္PlayDownload
78ရတနသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
79ရြဲကုန္သည္ တရားေတာ္PlayDownload
80ရြဲကုန္သည္တရားPlayDownload
81ေရႊဟသၤာမင္း တရားေတာ္PlayDownload
82လူအမ်ားသိသင့္ေသာ ေက်ာင္းအလႈ တရားေတာ္PlayDownload
83သံဃာ့ဂုဏ္ရည္ တရားေတာ္PlayDownload
84သစၥာျပဳ တရားေတာ္PlayDownload
85သာသနာသန္႕ရွင္းေရးPlayDownload
86သာသနာသန္႕ရွင္းေရး တရားေတာ္PlayDownload
87သီလ အက်ိဳးေပး တရားေတာ္PlayDownload
88သူေတာ္ေကာင္းတရားPlayDownload
89သူေတာ္ေကာင္းလကၡဏာ တရားေတာ္PlayDownload
90သံေဝဂ တရားေတာ္PlayDownload
91  အနတၱလကၡဏသုတ္(၂) တရားေတာ္PlayDownload
92အခ်စ္ဆုံး တရားေတာ္PlayDownload
93အခ်စ္ဆုံးတရားPlayDownload
94အနတၱလကၡဏသုတ္ (၃) တရားေတာ္PlayDownload
95အနတၱလကၡဏသုတ္ (၄) တရားေတာ္PlayDownload
96အနတၱလကၡဏသုတ္ (၅) တရားေတာ္PlayDownload
97အနတၱလကၡဏသုတ္(၁) တရားေတာ္PlayDownload
98အနတၲလဏၡသုတ္ တရားေတာ္ (၁)PlayDownload
99အနတၲလဏၡသုတ္ တရားေတာ္ (၂)PlayDownload
100အနတၲလဏၡသုတ္ တရားေတာ္ (၃)PlayDownload
101အနတၲလဏၡသုတ္ တရားေတာ္ (၄)PlayDownload
102အနာဂါတ္ သာသနာ(၁) တရားေတာ္PlayDownload
103အနာဂါတ္ သာသနာ(၂) တရားေတာ္PlayDownload
104အေမးအေျဖ (၁)PlayDownload
105အေမးအေျဖ (၂)PlayDownload
106အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁)PlayDownload
107အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၀)PlayDownload
108အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၁)PlayDownload
109အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၂)PlayDownload
110အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၃)PlayDownload
111အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၄)PlayDownload
112အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၅)PlayDownload
113အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၆)PlayDownload
114အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၁၇)PlayDownload
115အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၂)PlayDownload
116အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၃)PlayDownload
117အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၄)PlayDownload
118အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၅)PlayDownload
119အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၆)PlayDownload
120အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၇)PlayDownload
121အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၈)PlayDownload
122အေျချပဳပ႒ာန္းတရားေတာ္ (၉)PlayDownload
123အႆနာတိရသုတ္ တရားေတာ္PlayDownload
124၁၀-၄-၁၉၇၃PlayDownload
125၁၁-၄-၁၉၇၃PlayDownload
126၁၂-၄-၁၉၇၃PlayDownload
127၁၃-၄-၁၉၇၃PlayDownload
128၁၄-၄-၁၉၇၃PlayDownload
129၁၅-၄-၁၉၇၃PlayDownload
130၁၆-၄-၁၉၇၃PlayDownload
131၁၇-၄-၁၉၇၃PlayDownload
132၁၈-၄-၁၉၇၃PlayDownload
133၁၉-၄-၁၉၇၃PlayDownload
134၂၁-၄-၁၉၇၃PlayDownload
135၂၂-၄-၁၉၇၃PlayDownload
136၂၃-၄-၁၉၇၃PlayDownload
137၂၄-၄-၁၉၇၃PlayDownload
138၂၅-၄-၁၉၇၃PlayDownload
139၉-၄-၁၉၇၃PlayDownload