ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ

NoTitle
1MP3 Disc01 PlayDownload
2ခ်မ္းသာေစခ်င္လိုက္တာ(၁)PlayDownload
3ဆင္းရဲခ်မ္းသာ အႏွးအျမန္ ၁၆-၂-၂၀၀၅PlayDownload
4ေဇာတနာရာမစာသင္တိုက္တြင္ေဟာၾကားေတာ္မူေသာတရားေတာ္မ်ားPlayDownload
5စိတ္ပ်ိဳကိုယ္ႏုPlayDownload
6တဆင့္ထက္တဆင့္ ၿမင့္သထက္ၿမင့္PlayDownload
7ပညာေရးေလ့က်င့္ေရးPlayDownload
8ပရိတ္ဓမၼစၾကာပဠာန္း (၁)PlayDownload
9ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ့္သတိPlayDownload
10ဗုဒၶလမ္းစဥ္PlayDownload
11မယူေပး ေအးရေလၿပီPlayDownload
12လိမၼာယဥ္ေက်းPlayDownload
13သစ္တယ္ဆိုရင္ ျပင္စရာမလိုပါPlayDownload
14အခြင္႕အေရးေဝးေဝးေရွာင္PlayDownload
15အၿမတ္ဆံုးဘဲယူေတာ့မယ္ (၂)PlayDownload
16၁-၁-၂၀၀၆ ပထမတရားပြဲPlayDownload
17၁၂-၄-၂၀၀၇ သုခPlayDownload
18၁၄-၁၁-၂၀၀၆ ပဌာန္း(၂၄) ပစၥည္း - ၁PlayDownload
19၁၄-၄-၂၀၀၆ ရိွသတိႏွင္႔ ၿဖစ္သတိPlayDownload
20၁၅-၁-၂၀၀၆ နက္ၿဖန္ဆိုတာမနီးPlayDownload
21၁၅-၄-၂၀၀၇ စိတ္PlayDownload
22၁၇-၁၂-၂၀၀၂ အေမ႔အၿပံဳးPlayDownload
23၁၉-၁၁-၂၀၀၅ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္(၁)PlayDownload
24၂၁-၁-၂၀၀၅ တစ္ေယာက္ထဲေန ႏွစ္စိတ္လဲထားPlayDownload
25၂၂-၈-၂၀၀၆ လမ္းမွားမိလို႕ပါPlayDownload
26၂၃-၁၂-၂၀၀၅ မၿမင္မိလို႕ပါPlayDownload
27၂၇-၁၂-၂၀၀၅ ေရႊတံခါးႀကီးဖြင္႔ပါဦးPlayDownload
28၃-၂-၂၀၀၆ အားကိုးပါရေစ (ဥယ်ာဥ္ရပ္ကြက္)PlayDownload
29၃-၃-၂၀၀၇ ၿဖစ္ခ်င္ရာၿဖစ္PlayDownload
30၄-၈-၂၀၀၅ ပိုပိုလိုလို လိုလိုပိုပိုPlayDownload
31၅-၄-၂၀၀၆ နားလည္ေအာင္သာ ေၿပာေပးပါPlayDownload
32၅-၇-၂၀၀၅ အတူမတြဲ အတြဲ မတူPlayDownload
33၇-၁၀-၂၀၀၅ သေဘာေပါက္ပါတယ္PlayDownload
34၇-၄-၂၀၀၆ ေကာင္းတာလုပ္တာ လြယ္ပါတယ္PlayDownload
35၉-၇-၂၀၀၆ အားကိုးမိလို႕PlayDownload