ဖားေအာက္ေတာရ ကမၼ႒ာနာစရိယ အရွင္ေရ၀တ

NoTitle
1ေက်းဇူးရွင္တို႕အား ေက်းဇူးဆပ္ျခင္း ၁၄-၅-၂၀၀၇PlayDownload
2ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနမယ္ ၃-၈-၂၀၀၇PlayDownload
3တစ္ဆင့္ထက္ တစ္ဆင့္ ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ဖို႕ ၂၃-၅-၂၀၀၇PlayDownload
4တန္ဖိုးရွိရွိေနမယ္ ၂၂-၇-၂၀၀၇PlayDownload
5တိုးတက္ျခင္း ၂၉-၃-၂၀၀၇PlayDownload
6ဒါန၏ အက်ိဳး ၂၀-၆-၂၀၀၇PlayDownload
7ဓမၼႏွင့္ အဓမၼ ၉-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload
8နားလည္ေစခ်င္ ၇-၃-၂၀၀၅PlayDownload
9ျဖၫ္႔က်င့္ရမၫ္႔ ပါရမီ (၁၀)ပါး ၁-၉-၂၀၀၂PlayDownload
10ဘ၀ေနနည္း ၁၆-၆-၂၀၀၇PlayDownload
11ဘ၀ႏွင့္ တာ၀န္ ၁၄-၄-၂၀၀၇PlayDownload
12မိဘဟူသည္ ၂၁-၁၁-၂၀၀၆PlayDownload
13မွီခိုရာ ၁၇-၄-၂၀၀၆PlayDownload
14ေမတၱာတရားPlayDownload
15ေမတၲာတရားPlayDownload
16ေမြးဖြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္း ၂၃-၁၁-၂၀၀၆PlayDownload
17ရခဲတဲ့ ဘ၀ ၇-၁-၂၀၀၇PlayDownload
18ရွက္ျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ျခင္း ၆-၁၁-၂၀၀၆PlayDownload
19လမ္းစဥ္ႏွင့္ ပန္းတိုင္(သို႔) ၀န္ထမ္းဟူသည္ ၂၃-၁၁-၂၀၀၆PlayDownload
20လုံၿခံဳေသာဘ၀ ၁၃-၉-၂၀၀၄PlayDownload
21လုံၿခံဳေသာဘ၀ ၂၀၀၅PlayDownload
22လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ၁၃-၁၁-၂၀၀၅PlayDownload
23လူေတြဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ၂၅-၄-၂၀၀၅PlayDownload
24လူေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲPlayDownload
25လူ႕ဘ၀တန္ဘိုး ၂၆-၃-၂၀၀၅PlayDownload
26လူ႕ဘ၀ပန္းဥယ်ာဥ္ ၄-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload
27လူ႕အဆင့္အတန္း ၂၆-၃-၂၀၀၇PlayDownload
28လြတ္လပ္ေရး တရားေတာ္ ၄-၁-၂၀၀၇PlayDownload
29ႏွလုံးသားရဲ႕ လိုအပ္ခ်ပ္ ၁၇-၄-၂၀၀၅PlayDownload
30၀တ္ရြတ္စဥ္ ဂါထာမ်ား  PlayDownload
31၀န္ထမ္းဟူသည္ ၁-၁၂-၂၀၀၇PlayDownload
32၀န္ထမ္းဟူသည္ ၁၆-၂-၂၀၀၆PlayDownload
33သာသနာျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ သာသနာျပဳစိတ္ဒာတ္ ၂၈-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload
34သံေယာဇဥ္ တရားေတာ္ ၁၉-၇-၂၀၀၅PlayDownload
35အက်ိဳးလိုလားသူတို႔ ၌ ရွိသင့္ေသာစိတ္ထားPlayDownload
36အတုလိုက္ကာ က်င့္ထိုက္ရာကို ၁၇-၉-၂၀၀၅PlayDownload
37အတြငိးေနတပည္႕ ၂၉-၆-၂၀၀၇PlayDownload
38အတြင္းေနတပည္႕ ၆-၁-၂၀၀၈PlayDownload
39အသက္ႀကီးလာတဲ့ အခါ ၁၈-၅-၂၀၀၆PlayDownload
40အာရုဏ္ႏွင့္ ဆည္းဆာ ၁၄-၁-၂၀၀၇PlayDownload
41အေၾကာင္းႏွင့္ အက်ိဳး ၃၁-၁၂-၂၀၀၆PlayDownload