လႈိင္မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဘဒၵႏ ၱစႏၵာဝရ မဟာေထရ္

NoTitle
1ကိုယ္က်ိဳးရွာတတ္ မိန္းမျမတ္ တရားေတာ္PlayDownload
2ထိုင္လွ်က္ ရႈမွတ္ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
3မိဂဒါဝုန္ ဝိပႆနာ အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
4မီးလြတ္ စားေသာက္ နိဗၺာန္ေရာက္ တရားေတာ္PlayDownload
5ရပ္လွ်က္ ရႈမွတ္ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
6လမ္းေလွ်က္ ရႈမွတ္ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
7လူ႕အေရး ေမ်ာက္ေတြးကဲ့ရဲ႕သည္႕ တရားေတာ္PlayDownload
8ေဝဒနာႏုပႆနာ တရားေတာ္PlayDownload
9အိပ္လွ်က္ ရႈမွတ္ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
10အိပ္ေပ်ာ္ ရႈမွတ္ နိဗၺာန္ရ တရားေတာ္PlayDownload
11အေကာင္းေျခေထာက္ လိုရာေရာက္ တရားေတာ္PlayDownload
12အေကာင္းျမင္မွ ဘုရားျမင္ ေလာကုတၱရာ သရဏဂုံတင္ တရားေတာ္PlayDownload