ဓမၼဒူတ(သိမ္ဇရပ္) ဆရာေတာ္ အရွင္ပညာ၀ရ

NoTitle
1ကုသိုလ္စံုမွ ဘံုေကာင္းရPlayDownload
2ခ်မ္းသာလိုလား ကုသိုလ္ပြားPlayDownload
3ညီညြတ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်မ္းသာျခင္းPlayDownload
4တရားထုိင္စဥ္ အလုပ္ေပး - ၁PlayDownload
5တရားထုိင္စဥ္ အလုပ္ေပး - ၂PlayDownload
6နိဗၺာန္ ႏွင့္ ၀ိပႆနာPlayDownload
7ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၁PlayDownload
8ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၂PlayDownload
9ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၃PlayDownload
10ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၄PlayDownload
11ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၅PlayDownload
12ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၆PlayDownload
13ေန႔စဥ္အလွဴရွင္မ်ား ေမတၱာပို႔အမၽွေ၀ - ၇PlayDownload
14လက္ရာထင္ေအာင္ ႐ႈမွတ္ပါPlayDownload
15သူျမတ္က်င့္စဥ္PlayDownload
16ေသမင္း ႏွင့္ စစ္ခင္းပြဲPlayDownload
17အနတၱ လကၡဏာPlayDownload
18အနီးအေ၀းPlayDownload
19အလွဴ (၆)မ်ဴိးPlayDownload
20အေမွာင္ ႏွင့္ အလင္းPlayDownload
21အျမတ္ (၄)ပါးPlayDownload
22အျမဲတမ္းသာ ႐ႈေနပါPlayDownload
23ဣေျႏၵညီမၽွ တရားရPlayDownload