မစိုးရိမ္တိုက္သစ္ နာယကခ်ဳပ္ ဦးဘဒၵႏၲ ရာဇဓမၼာဘိ၀ံသ

NoTitle
1မိဘကို ေက်းဇူးဆပ္ၾကရမည္ တရားေတာ္(mp3)PlayDownload
2၌ ၂၃-၅-၂၀၀၄ ေန႕တြင္ ေဟာႀကားေတာ္မူေသာမိဘကို ေက်းဇူးဆပ္ၾကရမည္ တရားေတာ္PlayDownload