သဒၶမၼရံသီဆရာေတာ္ ဘဒၵႏ ၱကု႑လာဘိဝံသ

NoTitle
1 PlayDownload
2ကဆုန္လျပည္႕ေန႕အေၾကာင္းPlayDownload
3ကထိန္အႏုေမာဓနာ တရားေတာ္PlayDownload
4ကမၼ ပစၥည္း+ ဝိပါက ပစၥည္းPlayDownload
5ကိုယ္ဆင္းရဲ၊ စိတ္ဆင္းရဲေတြခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစPlayDownload
6ကံေလးမ်ိဳးအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာPlayDownload
7စူဌကမၼဝိဘဂၤသုတၱန္PlayDownload
8စ်ာနပစၥည္းPlayDownload
9ေစဏဝိ႑ဳပမသုတၱန္PlayDownload
10ႏွစ္သစ္မဂၤလာ သိဖြယ္ရာPlayDownload
11ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ အေဖာ္ေကာင္းPlayDownload
12တရားတတ္ေၾကာင္းPlayDownload
13ဒဌဗၺသုတၱန္PlayDownload
14ဒုစရိုက္(၁၀)ပါးပယ္ပုံမ်ားPlayDownload
15ဒုတိယ ဒႆဗလသုတၱန္PlayDownload
16ဓါတ္ခံအားေလွ်ာ္စြာ လကၡဏာျမင္ပါPlayDownload
17ဓါတ္ႀကီးေလးပါးPlayDownload
18နိဗဒၵကုသိုလ္(၇)မ်ိဳးPlayDownload
19နိသရ ပစၥည္းPlayDownload
20  ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ျဖစ္ပ်က္ျမင္)PlayDownload
21  ပရိတိ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ဓမၼစႀကၤာ၊ အနတၱလကၡဏသုတ္PlayDownload
22 ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ေျဖာင့္စြာစိတ္ထား)PlayDownload
23 ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ႀကိဳးစားတြင္တြင္)PlayDownload
24ပစာၦဇာတ ပစၥည္း+ အာေသဝန ပစၥည္းPlayDownload
25ပညာေတာင္းျခင္းPlayDownload
26ပဌာန္းႏွင့္ ပရိတ္ တရားေတာ္မ်ားPlayDownload
27ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (က်န္းမာျခင္း)PlayDownload
28ပဒါနိယဂ္သုတၱန္ (ယုံၾကည္ျခင္း)PlayDownload
29ပဓါနတရား(၄)ပါးPlayDownload
30ပုရာေဘဒသုတၱန္PlayDownload
31ပုေရဇာတ ပစၥည္းPlayDownload
32ျပည္႕စုံပ်က္စီးPlayDownload
33ဗလသုတၱန္PlayDownload
34ဗဟုတာရသုတၱန္PlayDownload
35ဗုဒၶေန႕ ဘုရားေနကဇာတင္၊ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္၊ သီလေပးPlayDownload
36ေဗာဇၩင္(၇)ပါးPlayDownload
37ျဗဟၼသုတၱန္PlayDownload
38ဘဝကူးေျပာင္းရာ သိေကာင္းစရာPlayDownload
39ဘာရသုတၱန္PlayDownload
40မခိုးႏိုင္ရာ ျမတ္ဥစၥာPlayDownload
41မဂၢပစၥည္းPlayDownload
42မင္းဆင္ပမာက်င့္ဖြယ္ရာ တရားေတာ္PlayDownload
43မည္းညစ္ျဖဴစင္PlayDownload
44မဟာသမယန႕အေၾကာင္းPlayDownload
45မိစာၦဒိဌိႏွင့္ သမၼာဒိဌိႏွစ္ျဖာသိေကာင္းစရာPlayDownload
46မိဘေက်းဇူး အထူးသိတတ္တရားေတာ္PlayDownload
47ရခဲျခင္း တရား(၄)ပါးPlayDownload
48ေလးမ်ိဳးတားမရPlayDownload
49ေလာကဓမၼသုတၱန္PlayDownload
50ေလာကီေလာကုတၱရာခ်မ္သာေၾကာင္း(၄)ပါးPlayDownload
51၀ိပသနာအလုပ္ေပးတရားေတာ္(မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘု၇ားၾကီး)PlayDownload
52ဝိပလႅာသသုတၱန္PlayDownload
53ဝါဆိုလျပည္႕ေန႕အေၾကာင္းPlayDownload
54ေဝဒနာ(၃)ပါးPlayDownload
55သဂၤဟသုတၱန္PlayDownload
56သင့္ေလွ်ာ္ေသာအခါ တရားေဆြးေႏြးတာ မဂၤလာPlayDownload
57သစၥာမႏာၱန္PlayDownload
58သစၥေလးပါး မေမ့ျခင္းPlayDownload
59သတၱသူရိယသုတၱန္PlayDownload
60သဒၵါ တရားေတာ္PlayDownload
61သပၸယုတၱ ပစၥည္း+ ဝိပၸယုတၱပစၥည္းPlayDownload
62သဗၺါယတရား(၅)ပါးPlayDownload
63သမၼသမာဓိသုတၱန္PlayDownload
64သမၼာဝါယမသုတၱန္PlayDownload
65သဟဇာတ ပစၥည္း+ အညမည ပစၥည္းPlayDownload
66သာသနာတည္ေၾကာင္းႏွင့္ ကြယ္ေၾကာင္း(၅)ပါးPlayDownload
67သာသနာသုံးတန္ အရွည္တည္တံ့ရန္PlayDownload
68သီရိဘာဝသုတၱန္PlayDownload
69သီလ(၃)မ်ိဳးႏွင့္က်င့္သီလ(၄)မ်ိဳးPlayDownload
70သီလရွင္ဝတ္မဂၤလာ သိေကာင္းစရာPlayDownload
71သီလေတာင္းျခင္းPlayDownload
72ေသဝိတဗၺသုတၱန္PlayDownload
73ေသာတာပန္၏ ဝဋ္(၃)ပါးပယ္ပုံPlayDownload
74ေသာတာပန္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါ(၄)ပါးႏွင့္ ေသာတာပန္(၂၄)မ်ိဳးPlayDownload
75ၾသဝါဒပါတိေမာက္လာတရား(၃)ပါးPlayDownload
76ေဟတုပစၥည္းPlayDownload
77ေဟာမႈ က်င့္မႈ ႏွစ္ခုျပည္႕မွ တရားရPlayDownload
78အဂၢဓမၼသုတၱန္PlayDownload
79အတၳိ ပစၥည္း+ အဝိဂတ ပစၥည္း(၁)PlayDownload
80အတၳိ ပစၥည္း+ အဝိဂတ ပစၥည္း(၂) PlayDownload
81အထက္မဂ္ဖိုလ္ တက္ရန္နည္းလမ္းမွန္PlayDownload
82အဓိပတိ ပစၥည္းPlayDownload
83အနႏ ၱရပစၥည္း+သမနရပစၥည္းPlayDownload
84အပရိတာနိယသုတၱန္PlayDownload
85အံ့ဖြယ္ရွစ္ျဖာသာသနာPlayDownload
86အဘိညႇာသုတၱတန္PlayDownload
87အဘိဏွေဝစၥ ဝတၡိတဗၥသုတၱန္PlayDownload
88အရွင္ကစၥာယန၏ ၾသဝါဒ(၄)ခ်က္PlayDownload
89အလုပ္ေပးတရားေတာ္PlayDownload
90အလႉဒါန(၆)မ်ိဳးPlayDownload
91အဝိဇၨာဝဟာနသုတၱန္PlayDownload
92အသက္ရွည္ေၾကာင္း(၅)ပါးPlayDownload
93အသက္ရွည္ေၾကာင္းႏွင့္ ခ်စ္ခင္ၾကည္ညိဳေၾကာင္းတရားPlayDownload
94အား(၈)မ်ိဳးPlayDownload
95အားထုတ္ျခင္း(၃)မ်ိဳးPlayDownload
96အာရမၼဏပစၥည္းPlayDownload
97အာရမၼဏသုတၱန္PlayDownload
98အာဝရသုတၱန္PlayDownload
99အာဟာရပစၥည္းPlayDownload
100အာႏၵသုတၱန္PlayDownload
101အိမ္မက္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာPlayDownload
102အေထြေထြ အမွတ္ႏွင့္ မျပတ္မလပ္ရႈမွတ္ျခင္းအက်ိဳးPlayDownload
103အေျခခံသ သမၼဇည တရား(၄)ပါးPlayDownload
104အျမတ္းဆုံးေလးပါးPlayDownload
105အႏုဂၢတိတသုတၱန္PlayDownload
106အႏုရုဒၵမဟာဝိတကၠသုတၱန္PlayDownload
107အႏွစ္သာရသုံးပါးPlayDownload
108ဣေႁႏၵထက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ ( ၂၂-၃-၁၉၉၁)PlayDownload
109ဣေႁႏၵထက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ ( ၂၃-၃-၁၉၉၁)PlayDownload
110ဣေႁႏၵထက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ ( ၂၄-၃-၁၉၉၁)PlayDownload
111ဣေႁႏၵထက္ေၾကာင္း တရားေတာ္ ( ၂၅-၃-၁၉၉၁)PlayDownload
112ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၁)PlayDownload
113ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၁၀)PlayDownload
114ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၂)PlayDownload
115ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၃)PlayDownload
116ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၄)PlayDownload
117ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၅)PlayDownload
118ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၆)PlayDownload
119ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၇)PlayDownload
120ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၈)PlayDownload
121ဣေႃႏၵထက္ေၾကာင္း တရားတတ္ေၾကာင္း(၉)ပါး (၉)PlayDownload
122ဣႃႏၵိယ ပစၥည္းPlayDownload
123ဣႃႏၵိယ သံဝရသုတၱန္PlayDownload
124ဥခြံပမာ ဝိပႆနာPlayDownload
125ဥဒကူပမာသုတၱန္PlayDownload
126ဥပနိသရ ပစၥည္းPlayDownload
127ဥပနိႆသုတၱန္PlayDownload
128ဥပုဒ္သီလ ေလးမ်ိဳးPlayDownload
129ဥာဏ္စဥ္ တရားေတာ္PlayDownload
130ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၁)PlayDownload
131ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၂)PlayDownload
132ဥေဒၵသဝိဘဂၤသုတၱန္(၃)PlayDownload
133၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ေဝယ်ာဝစၥအဖြဲ႕ႏွစ္ပါတ္လည္ အစည္းအေဝးၾသဝါဒPlayDownload
134၂၀၀၄ ခု၊ ႏွစ္ဦးၾသဝါဒPlayDownload
135၂၉-၁၂-၂၀၀၂ ညေန ၇နာရီ၀ိပႆနာ႐ႈျခင္း၏ထင္ရွားေသာအက်ိဳး၂ပါးPlayDownload